[Organizarea alegerilor reprezentanților studenților în Consiliul FSPUB şi în Senatul UB]

posted 22 Oct 2016, 12:32 by Anca Dohotariu   [ updated 22 Oct 2016, 12:34 ]
Ȋn conformitate cu Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultății de Științe Politice și în Senatul Universității din București vor avea loc potrivit următorului calendar, în conformitate cu cel stabilit în cadrul ședinței Senatului Universității din București:

29 – 31 octombrie: depunerea candidaturilor;
1 – 4 noiembrie: campanie;
7 și 10 noiembrie: alegeri.

Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun la secretariatul decanatului Facultății de Științe Politice. Acestea vor include un CV şi o scrisoare de intenție.

Alegerile se vor desfășura în sediile FSP din strada Spiru Haret nr.8 și strada Negru Vodă nr. 3, după următorul program:

Turul I7.11.2016, în intervalul orar 9:00-20:00.
Turul II10.11.2016, în intervalul orar 9:00-20:00.

Alegerile sunt valabile dacă participă cel puţin 50% + 1 din studenții cu drept de vot de la nivelul anului de studiu, respectiv facultății în cazul reprezentantului în Senat. În cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă de cel puţin 50% + 1, se organizează o nouă rundă de alegeri. Aceasta va fi valabilă dacă se prezintă cel puţin 15%+1 din alegătorii de la nivelul facultății.

Pentru mai multe detalii a se consulta calendarul alegerilor aprobat de Senatul UB şi regulamentul de organizare a alegerilor reprezentanților studenților FSPUB pentru anul academic 2016-17, aprobat de Consiliul FSPUB - documente ataşate.