[Organizare restanțe - anul III licență și anul II master]

posted 15 Jan 2015, 23:01 by FSP UB

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III (2014-2015) – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI A STUDENȚILOR DIN ANUL II (2014-2015) – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Studenții din anul III (2014-2015) – studii universitare de licență, precum și studenții din anul II (2014-2015) – studii universitare de master care au examene restante din anii I și II - licență - semestrul I, respectiv examene restante din anul I – master, semestrul I, pot susține aceste examene în sesiunea de examene din iarnă 2015. Pentru a putea susține examenele restante în această sesiune studenții vor depune o cerere la secretariatul facultății însoțită de chitanța doveditoare de achitare a taxei de restanțe. Sunt exceptați de la plata taxe de restanțe doar studenții înscriși în semestrul suplimentar pentru finalizarea studiilor (studenții aflați în această situație vor depune doar cererea de susținere a restanțelor).

Cererile trebuie să conțină, pe lângă datele de identificare ale studentului, titlul disciplinei(lor) restante și numele profesorului titular de curs la respectiva(ele) discipliă(ne).

Perioada de depunere a cererilor pentru susținerea examenelor restante este 19 – 22 ianuarie 2015 (în timpul programului de lucru cu studenții).

Cererea datată și semnată de către student, însoțită de chitanța doveditoare de achitare a taxei de restanțe va fi predată PERSONAL, la secretariatul facultății, secretarului care gestionează programul de studii la care studiază studentul.
Comments