[PERIOADĂ DEPUNERE CERERI RESTANȚE/MĂRIRI PENTRU ANII TERMINALI]

posted 24 Apr 2017, 02:52 by Secretariat FSPUB   [ updated 24 Apr 2017, 02:52 ]


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALIANUNȚ CU PRIVIRE LA SESIUNEA DE RESTANȚE DIN 29.05.2017-11.06.2017 :

În această sesiune pot susține examene restante studenții din anii terminali (anul III licență si II master).

1. Se pot susține examenele restante din anii anteriori (anul I, II pentru programele de licență și anul I pentru programele de master) din semestrul I și II. Pentru aceste restanțe studenții vor trebuie să aducă cerere și chitanță la secretariat (50 ron/ restanță, se va achita la caseria UB).

2. În perioada 29.05.2017-11.06.2017 se vor susține reexaminări pentru disciplinele nepromovate din anul universitar în curs (sesiune valabilă doar pentru anii terminali), semestrul I și II.DEPUNEREA CERERILOR DE RESTANȚE

Perioada de depunere a cererilor de restanțe este 15.05.2017-23.05.2017. În această perioadă se vor depune cereri pentru sesiunea normală de restanțe (restanțe din anii anteriori). Cererile însoțite de chitanță se vor depune la secretariat în timpul programului cu publicul.

Cererea de restanțe se va descarcă de aici:
 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SESIUNEA DE MĂRIRI DIN 29.05.2017-11.06.2017 :În perioada 15.05.2017-23.05.2017 se primesc cererile pentru examenele de măriri de note doar pentru studenții din anii terminali (anul III licență și II master). Studenții care doresc să susțină examene de măriri trebuie să aducă la secretariat cerere și chitanță (50 de ron o mărire). Cererea trebuie să conțină examenele la care se dorește mărirea notelor și profesorul examinator. Pot susține măriri de note doar studenții integraliști.