[PRESUSTINERE TEZA DOCTORAT AL RASSI ABDULRAHMAN]

posted 17 May 2016, 01:41 by Secretariat FSPUB

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

                                   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ

 

 
În ziua de 20 mai 2016, ora 1300, în  Sala de Consiliu a Institutului Bancar Român, et.1,la sediul din 
 str. Negru Vodă nr.3,

va avea loc pre-susţinerea publică a TEZEI de DOCTORAT intitulată

 

” ISLAM AND THE WEST. THE ROLE OF DIALOGUE IN CREATING A BETTER UNDERSTANDING”,

 

 

de către domnul

AL RASSI I. ABDULRAHMAN sub îndrumarea conducătorului de doctorat PROF.UNIV.DR. GHEORGHE STOICA

Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:

-          PROF. UNIV. DR. GEORGETA GHEBREA – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

-          PROF. UNIV. DR. MIHAI CHIOVEANU – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

-          PROF. UNIV. DR. VASILE BOARI - UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI - CLUJ

Comments