PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE ATRIBUIRE A LOCURILOR IN TABERELE STUDENTESTI IN ANUL ACADEMIC 2015-2016

posted 6 Jun 2016, 22:26 by Secretariat FSPUB   [ updated 28 Jun 2016, 04:57 by Anca Dohotariu ]

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE ATRIBUIRE A LOCURILOR IN TABERELE STUDENTESTI IN ANUL ACADEMIC 2015-2016
Conform Metodologiei Programului Național « Tabere Studențeşti 2016 », în urma analizei cererilor depuse, comisia abilitată a întocmit Procesul Verbal de selecție a studenților beneficiari (a se consulta documentul ataşat). Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul facultății, personal sau prin e-mail, în perioada 09-11 iunie 2016
Ċ
Anca Dohotariu,
28 Jun 2016, 04:56