[Reclasificare] Liste preliminare & calendar

posted 3 Oct 2014, 06:22 by FSP UB   [ updated 3 Oct 2014, 06:22 ]
Punctajele şi clasamentele în vederea reclasificării (anii 2 şi 3 licenţă şi anii 2 master, an universitar 2014-2015) au fost deja publicate în centralizatoarele online şi vor fi afişate la avizierul facultăţii luni 6 octombrie.  

Studenţii care au trecut de la un loc cu taxă la un loc la buget trebuie ca până cel târziu 8 octombrie 2014, ora 14:00 să confirme locul la buget prin depunerea la Secretariat a actelor în original, fie să solicite în scris Secretariatului menţinerea locului la taxă. 

Tot până cel târziu 8 octombrie 2014, ora 14:00, Secretariatul poate primi în scris observaţii privind eventuale erori în listele de reclasificare.

Depunerea actelor, a solicitărilor sau a observaţiilor scrise se face exclusiv în timpul programului cu publicul.

În urma analizării actelor şi cererilor primite, în data de 8 octombrie va fi publicată o nouă listă de reclasificare.Dacă în baza acesteia, vor exista studenţi care vor trece de la un loc cu taxă la un loc la buget, aceştia trebuie ca până cel târziu 9 octombrie 2014, ora 14:00 să confirme locul la buget prin depunerea la Secretariat a actelor în original, fie să solicite în scris Secretariatului menţinerea locului la taxă  

În urma confirmărilor, în data de 9 octombrie sau cel târziu în data de 10 octombrie, va fi publicată lista finală de reclasificare. După această publicare, orice observaţii sau solicitări privind punctajele, mediile şi orice alte detalii legate de reclasificare nu vor mai fi luate în considerare, iar lista va fi considerată finală pentru anul universitar 2014-2015.