[SESIUNEA DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE IUNIE 2016]

posted 17 May 2016, 05:48 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 May 2016, 05:29 ]

LICENȚĂ

 Înscrierea absolvenților la examenul de licență

15, 16, 17 și 21 IUNIE 2016 (la secretariatul FSPUB, luni-joi, orele 10.00 - 15.00, vineri orele 10.00-12.00)

 Proba scrisă (examen scris din tematica de examinare pentru programul de studii de licență urmat)

23 IUNIE 2016

Afișarea rezultatelor probei scrise

24 IUNIE 2016

Depunerea eventualelor contestaţii: 24 și 25 iunie 2016, la secretariatul FSPUB

Afișarea rezultatelor eventualelor contestații

26 IUNIE 2016

 Proba orală (susținere lucrare licență)

27 IUNIE 2016

 Afișarea rezultatelor probei orale (a susținerii lucrării de licență)

27 IUNIE 2016

 Afișarea rezultatelor finale licență

28 IUNIE 2016

  DISERTAȚIE

 Înscrierea absolvenților la examenul de disertație

15, 16, 17 și 21 IUNIE 2016

  Proba orală (susținere lucrare disertație)

24 IUNIE 2016

 Afișarea rezultatelor probei orale (a susținerii lucrării de disertație)

24 IUNIE 2016

 Afișarea rezultatelor finale disertație

24 IUNIE 2016