SESIUNE DE RESTANTE/SESIUNE EXTRAORDINARA ANII TERMINALI 2015-2016

posted 19 May 2016, 03:01 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 May 2016, 05:29 ]

IN ATENTIA STUDENTILOR DIN ANII TERMINALI

ANUNT CU PRIVIRE LA SESIUNEA DE RESTANTE  DIN 01.06.2016-14.06.2014 :

In aceasta sesiunea  pot sustine examene restante studentii din anii terminali (anul III licenta si II master). Se pot sustine examenele restante din anii anteriori (anul I, II pentru programele de licenta si anul I pentru programele de master) din semestrul II. Pentru aceste restante studentii vor trebuie sa aduca cerere si chitanta la secretariat (50 ron restanta, se va achita la caseria UB).

In perioada 09.06.2016-14.06.2016 se vor sustine reexaminari pentru disciplinele nepromovate din anul universitar in curs (sesiune valabila doar pentru anii terminali).


SESIUNEA EXTRAORDINARA DE RESTANTE - CONFORM APROBARII SENATULUI UB DIN 18.05.2016

Ca urmare a aprobarii Senatului UB din data de 18.05.2016 s-a decis o sesiune speciala de reexaminari pentru studentii din anii terminali in perioada 01.06.2016-14.06.2016.  In aceasta sesiunea se vor putea sustine toate examenele restante din anii anteriori. Toate examenele sustinute in sesiunea extraordinara se platesc.

 

DEPUNEREA CERERILOR DE RESTANTE

Perioada de depunere a cererilor de restante este 23.05.2016-27.05.2016.  In aceasta perioada se vor putea depune cereri atat pentru sesiunea normala  de restante cat si  pentru sesiunea extraordinara. Deoarece cataloagele pentru sesiunea extraordinara vor  contine si detalii cu privire la aprobarea Senatului UB, studentii vor aduce doua cereri diferite, o cerere pentru sesiunea de restante si o cerere pentru sesiunea extraodinara (pentru sesiunea extraordinara se va specifica de catre student pe formular acest lucru). Cererile insotite de chitanta se vor depune la secretariat in timpul programului cu publicul.

Cererea de restante se va descarca de aici:

https://docs.google.com/a/fspub.unibuc.ro/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNwdWIudW5pYnVjLnJvfGZzcHVifGd4OjgyYjEyN2I2NjY0MjQyNw