Sesiuni pregătire admitere master / MA admission training sessions

posted 12 Mar 2018, 04:24 by FSP UB   [ updated 12 Mar 2018, 04:36 ]
Ca urmare a sugestiilor primite din partea studenților, începând din acest an Facultatea de Științe Politice va organiza sesiuni speciale de pregătire a redactării unei scrisori motivaționale și a proiectului de carieră, parte a dosarului de concurs pentru examenele de admitere la master. De asemenea, dat fiind că pentru noul master profesional în limba engleză Afaceri Publice Internaționale, examenul de admitere va presupune și o testare lingvistică scrisă (i.e. rezumat al unui text la prima vedere), va fi oferită și o sesiune specială de redactare a rezumatelor în limba engleză. Nu în ultimul rând, pentru cei care doresc, pot fi organizate și sesiuni speciale de prezentare a fiecăruia din programele de master organizate de facultate (cu întrebări și răspunsuri legate inclusiv de opțiunile de carieră / angajare pentru fiecare).

Vă puteți înscrie la oricare din aceste sesiuni prin completarea formularului de mai jos. 

---
Following suggestions received from students, the Faculty of Political Science starts this year to offer special training sessions for writing the motivation letters / career projects, which are part of the applications for admission to MA programs. In addition, since the admission to the new professional MA program in International Public Affairs requires also a written linguistic test (i.e. summary of a text at first sight), we will offer also a special session dedicated to writing summaries in English. Not least, for those who wish, we can also organize special sessions for presenting each MA program offered by the faculty (with Q&A addressing also career/employment options for each of them). 

You can register to any of these sessions by filling in the form below.

--- 
PROGRAME MASTER / MA PROGRAMS

ROMÂNĂ
MPER - Master în Ştiinţe Politice, specializarea Politică Europeană şi Românească (program în limba română cu seminarii specializate de cercetare; 2 ani)
MPES - Master în Științe Politice, specializarea Politicile egaliății de șanse în context românesc și european (program de master profesional în limba română cu un modul opțional în limba franceză, EGALES; 2 ans)
MRI - Master în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, specializarea Relaţii Internaţionale (program în limba română cu seminarii specializate de cercetare; 2 ani)
MSE - Master în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, specializarea Studii Europene (program în limba română cu seminarii specializate de cercetare; 2 ani)

ENGLISH
MCP - Master of Arts in Political Science: Comparative Politics (MA program fully taught and examined in English, with specialized research seminars; 2 years)
MIPA - Master of Arts in International Relations and European Studies: International Public Affairs (professional MA program fully taught and examined in English; 2 years)

FRANÇAIS
MPE - Master Politique en Europe: Etats, frontières, sociétés (programme entièrement en français et commun avec l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; 2 ans)

Sesiuni pregatire admitere master