[Tabere studențești]

posted 17 Apr 2019, 22:51 by Secretariat FSPUB   [ updated 17 Apr 2019, 22:51 ]
Pentru anul universitar 2018-2019, perioada de înscriere pentru locurile din taberele studențeşti este 19.04 - 17.05.2019. 
Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2019 este disponibilă: aici.
Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără (Anexa4prin una dintre următoarele modalități:
a) completarea şi depunerea cererii - tip (Anexa 4) la secretariat;
b) trimiterea cererii- tip (Anexa 4) completată şi scanată la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro  
Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 13, al. 2).
Toate informațiile cu privire la taberele studențeşti 2019 sunt disponibile: aici