[TABERE STUDENȚEŞTI 2017]

posted 24 Apr 2017, 06:26 by Anca Dohotariu   [ updated 24 Apr 2017, 06:28 ]
Facultății de Ştiințe Politice a Universității din Bucureşti (FSPUB) îi revin 15 locuri în taberele studențeşti organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără în perioada 24 aprilie - 22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri - tip (Anexa 4) la doamna secretar Cristina Andrei;
b) trimiterea cererii tip (Anexa4) la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro

Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).
ĉ
Anca Dohotariu,
24 Apr 2017, 06:27
ĉ
Anca Dohotariu,
24 Apr 2017, 06:27
Ċ
Anca Dohotariu,
24 Apr 2017, 06:26
Ċ
Anca Dohotariu,
24 Apr 2017, 06:27