[TABERE STUDENȚEȘTI 2017-2018]

posted 25 Apr 2018, 03:53 by Secretariat FSPUB   [ updated 25 Apr 2018, 03:53 ]
Pentru anul universitar 2017-2018, perioada de înscriere pentru locurile din taberele studențeşti este 24.04 - 22.05.2018.
Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2018 este disponibilă: aici.
Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără (Anexa4) prin una dintre următoarele modalități:
a) completarea şi depunerea cererii - tip (Anexa 4) la secretariat;
b) trimiterea cererii- tip (Anexa 4) completată şi scanată la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro
Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).