[TAXA ŞCOLARIZARE] În atenția studenților la taxă

posted 16 Jan 2020, 04:17 by Secretariat FSPUB
Studenții înmatriculați pe un loc cu taxă care nu au plătit taxa de studii aferentă semestrului I sunt rugați să se grăbească. 
Termenul a fost 31 octombrie 2019.
Taxele de școlarizare pot fi plătite fie la casieria Universităţii din Bucureşti, Șoseaua Panduri nr.90-92, fie online (prin transfer bancar/ordin de plată) IBAN RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: "Facultatea de Științe Politice-taxă de studii".
Chitanţa doveditoare de plata taxei va fi adusă la facultate, la domnul administrator-şef Costel Savu sau trimisă scanată pe mailul dânsului: costel.savu@fspub.unibuc.ro , urmând ca ulterior să fie adus și originalul.
Studenţii care, până la data de 30 ianuarie 2020, nu fac dovada achitării taxei de şcolarizare vor fi propuşi pentru exmatriculare.
Comments