[TAXA ŞCOLARIZARE] Termene de plată

posted 11 Mar 2014, 09:42 by FSP UB   [ updated 14 Mar 2014, 05:22 ]
Taxa de şcolarizare aferentă semestrului al 2-lea al anului universitar 2013-2014 se va achita până la data de 30 martie 2014.

Chitanţa doveditoare de plata taxei va fi adusă la facultate, la domnul administrator-şef.

Studenţii care, după data de 30 martie 2014, nu fac dovada achitării taxei de şcolarizare vor fi propuşi pentru exmatriculare.

Taxa se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Bld. M. Kogalniceanu nr. 36-46, sector 5.