Cereri restanțe și măriri note – an I și II licența, precum și an I master

posted 31 Jul 2017, 00:52 by Secretariat FSPUB   [ updated 31 Jul 2017, 00:52 ]
În perioada 01-15 august 2017, studenții din anul I și II de la programele de studii de licență și anul I de la programele de studii de master, vor putea depune pe mail cereri pentru restanțe și măriri.
Depunerea cererilor, precum și dovada achitării taxei aferente se poate face prin transmiterea lor, scanate, pe adresa secretariatului: secretariat@fspub.unibuc.ro
Pentru măriri note
Studentii care se prezinta la mariri NU trebuie sa plateasca re-examinarea, doar trimit cererea pe adresa secretariatului.
Reexaminarea în vederea măririi notei se face la cel mult 3 discipline din cadrul anului universitar curent, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ după sesiunea de vară (adică este integralist).
Nu sunt posibile susţineri de reexaminări în vederea măririi notelor la discipline studiate în anii precedenţi.
Cei care au plătit deja, sunt așteptați în prima săptămână a lunii septembrie la secretariat să-și ridice chitanțele cu care vor merge la casieria Universității pentru recuperarea banilor.
Pentru restanțe și reexaminări
Doar studenții cu restanțe din anii anterior trimit cerere și dovada plății a 50 lei/restanța pe adresa secretariatului.
Studenții cu restanțe din anul universitar în curs se prezintă direct la examene, fără a fi nevoie de vreo cerere sau taxă de plătit.