EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR
LICENŢĂ

Examenul de finalizare de studii 2019

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2019

Examenul de finalizare de studii de licență va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de licență. 

Sesiune FEBRUARIE 2020

CALENDAR

10-12 februarie 2020
Inscriere candidați

14 februarie 2020
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

14 februarie 2020
Afișare rezultateRezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici.


Sesiune SEPTEMBRIE 2019

CALENDAR

9-13 septembrie 2019
Inscriere candidați

16 septembrie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

16 septembrie 2019
Afișare rezultate


Sesiune IUNIE 2019

CALENDAR

18-21 iunie 2019
Inscriere candidați

24-27 iunie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

28 iunie 2019
Afișare rezultate

PROCEDURI

EXAMEN FINALIZARE STUDII – 2018/2019

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
Cererea de înscriere 
Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului);
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
Certificatul de naştere-copie certificată conform cu originalul; 
Certificatul de căsătorie-copie certificată conform cu originalul (unde este cazul); 
Diplomă de bacalaureat -copie certificată conform cu originalul ;
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Certificatul lingvistic;
Dosar plic, nescris. 

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților.

Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează acest dosar cu
Referatul coordonatorului lucrării de licenţă.
MASTER

Examenul de finalizare de studii 2019

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2019

Sesiune FEBRUARIE 2020

CALENDAR

10-12 februarie 2020
Inscriere candidați

14 februarie 2020
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

14 februarie 2020
Afișare rezultateRezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici.
Sesiune SEPTEMBRIE 2019

CALENDAR

9-13 septembrie 2019
Inscriere candidați

16 septembrie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

16 septembrie 2019
Afișare rezultate


Sesiune IUNIE 2019

CALENDAR

18-21 iunie 2019
Inscriere candidați

24-27 iunie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

28 iunie 2019
Afișare rezultate


PROCEDURI 

EXAMEN FINALIZARE STUDII – MASTER 2018/2019

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
Cererea de înscriere;
Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului);
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
Certificatul de naştere-copie certificată conform cu originalul; 
Certificatul de căsătorie-copie certificată conform cu originalul (unde este cazul); 
Diplomă de bacalaureat -copie certificată conform cu originalul ;
Diplomă de licență -copie certificată conform cu originalul;
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Dosar plic, nescris.

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților.

Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează acest dosar cu
Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie.