EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR

LICENŢĂ

Examenul de finalizare de studii 2018

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2018

Completări adoptate de FSPUB : examenul de finalizare de studii de licență va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de licență.


Sesiune FEBRUARIE 2019

CALENDAR

06-13 februarie 2019
Inscriere candidați

14 februarie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

14 februarie 2019
Afișare rezultate


Sesiune SEPTEMBRIE 2018

CALENDAR

06-13 septembrie 2018
Inscriere candidați

14 septembrie 2018
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

14 septembrie 2018
Afișare rezultate

Susținerea  lucrării de licență, este programată vineri 14 septembrie 2018, la sediul FSPUB din Calea Plevnei nr.59.
Toți candidații sunt rugați să se prezinte la ora 09:00 la Decanat.
 
Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici.


Sesiune IUNIE 2018

CALENDAR

14-22 iunie 2018
Inscriere candidați

25-28 iunie 2018
Proba orală (susținere lucrare licență)

29 iunie 2018
Afișare rezultate

Formularele privind înscrierea la examenul de finalizare studii se găsesc în josul paginii.

Comisia examenului de finalizare studii 2018 se află aici.

Susținere lucrare licență SPR - Repartizare pe zile aici. (Sala P3, Calea Plevnei)
Susținere lucrare licență SSL- Repartizare pe zile aici. (Sala P6, Calea Plevnei)
Susținere lucrare licență SPE- Repartizare pe zile aici(Sala P4, Calea Plevnei)
Susținere lucrare licență SPF - Repartizare pe zile aici(Decanat, Calea Plevnei)
Susținere lucrare licență RISE- Repartizare pe zile aici(Sala P1, Calea Plevnei)
Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici.

LICENŢĂ

Examenul de finalizare de studii 2017

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2017

Completări adoptate de FSPUB : examenul de finalizare de studii de licență va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de licență. Toate detaliile se găsesc aiciSesiune FEBRUARIE 2018

CALENDAR

12-14 februarie 2018
Inscriere candidați

15 februarie 2018
Proba orală (susținere lucrare licență)

15 februarie 2018
Afișare rezultate finale

Susținerea  lucrării de licență, este programată joi 15 februarie 2018, la sediul FSPUB din Calea Plevnei nr.59.
Toți candidații sunt rugați să se prezinte la ora 10:00 la Decanat.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici.Sesiune SEPTEMBRIE 2017

CALENDAR

6-14 septembrie 2017
Inscriere candidați

15 septembrie 2017
Proba orală (susținere lucrare licență)

15 septembrie 2017
Afișare rezultate finaleSesiune IUNIE 2017

PROBA ORALĂ

Componența comisiilor este disponibilă aici.

Atenție! Comisiile sunt programate pe zile la ore diferite. 

Pentru secțiile la care examenul de finalizare de studii se desfășoară pe mai multe zile, împărțirea studenților s-a făcut în ordine alfabetică. Durata medie a examinării este de 15-20 minute. Studenții sunt rugați să se prezinte la facultate cu două ore înainte de timpul estimat când ar trebui să-și susțină lucrarea. 

SPF
26 iunie 2017: ora 10.00, Sala Prodecanat: toți studenții (17)


Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici.

RISE
26 iunie 2017: ora 11.00, Sala A.I. Cuza: toți studenții (17)

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici.

SSL
26 iunie 2017: ora 10.00, Sala M. Kogălniceanu: studenții de la litera A până la litera K (17 studenți)
27 iunie 2017: ora 09.00, Sala M. Kogălniceanu: studenții de la litera L la litera Z (20 de studenți)

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici,

SPE
26 iunie 2017: ora 11.00, Amf. T. Rosetti: studenții de la litera A până la litera G (17 studenți)
27 iunie 2017: ora 09.00, Amf. T. Rosetti: studenții de la litera I la litera Z (23 de studenți)

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici.

SPR
26 iunie 2017: ora 12.00, Sala Consiliu: studenții de la litera A la litera B (11 studenți).
27 iunie 2017: ora 09.00, Sala Consiliu: studenții de la litera C la litera M (25 de studenți)
28 iunie 2017: ora 09.00, Sala Consiliu: studenții de la litera N la litera Z (24 de studenți).

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici.


CALENDAR

15-23 iunie 2017
Inscriere candidați

26-29 iunie 2017
Proba orală (susținere lucrare licență)

30 iunie 2017
Afișare rezultate finale

PROCEDURI
EXAMEN FINALIZARE STUDII – LICENŢĂ IUNIE 2017

Examenul de licenţă constă într-o singură probă:
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă


Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
Cererea de înscriere
Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere(inclusiv avizul coordonatorului);
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
Certificatul de naştere-copie legalizată;
Diplomă de bacalaureat în copie legalizată;
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Certificatul lingvistic;
Dosar plic, nescris.

Secretariatul completează acest dosar cu
Referatul coordonatorului lucrării de licenţă

MASTER

Examenul de finalizare de studii 2018

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2018


Sesiune FEBRUARIE 2019

CALENDAR

06-12 februarie 2019
Inscriere candidați

13 februarie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

13 februarie 2019
Afișare rezultate

Sesiune SEPTEMBRIE 2018

CALENDAR

06-12 septembrie 2018
Inscriere candidați

13 septembrie 2018
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

13 septembrie 2018
Afișare rezultate

Susținerea  lucrării de disertație, este programată joi 13 septembrie 2018, la sediul FSPUB din Calea Plevnei nr.59.
Toți candidații sunt rugați să se prezinte la ora 10:00 la Decanat.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MCP este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici.

Sesiune IUNIE 2018

CALENDAR

14-25 iunie 2018
Inscriere candidați

26-29 iunie 2018
Proba orală (susținere lucrare disertație)

29 iunie 2018
Afișare rezultate

Formularele privind înscrierea la examenul de finalizare studii se găsesc în josul paginii.

Comisia examenului de finalizare studii 2018 se află aici.

Susținere lucrare disertație MRI- Repartizare pe zile aici.  (Sala P1, Calea Plevnei)
Susținere lucrare disertație MSE- Repartizare pe zile aici (Sala P1, Calea Plevnei)
Susținere lucrare disertație MCP- Repartizare pe zile aici (Sala P1, Calea Plevnei)
Susținere lucrare disertație MPE- Repartizare pe zile aici(Sala 1989, Spiru Haret)
Susținere lucrare disertație MPES- Repartizare pe zile aici(Decanat, Calea Plevnei)
Susținere lucrare disertație MPER- Repartizare pe zile aici(Sala P6, Calea Plevnei) 


Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MCP este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPER este disponibil aici.


MASTER

Examenul de finalizare de studii 2017

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2017

Completările adoptate de FSPUB se găsesc aici.

Sesiune FEBRUARIE 2018

CALENDAR

12-14 februarie 2018
Inscriere candidați

15 februarie 2018
Proba orală (susținere lucrare disertație)

15 februarie 2018
Afișare rezultate finale

Susținerea  lucrării de disertație, este programată joi 15 februarie 2018, la sediul FSPUB din Calea Plevnei nr.59.
Toți candidații sunt rugați să se prezinte la ora 10:00 la Decanat.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPE este disponibil aici.

Sesiune SEPTEMBRIE 2017

CALENDAR

1-12 septembrie 2017
Inscriere candidați

13 septembrie 2017
Proba orală (susținere lucrare dizertație)

13 septembrie 2017
Afișare rezultate finaleSesiune IUNIE 2017

PROBA ORALĂ

Componența comisiilor este disponibilă aici.

Atenție! Comisiile sunt programate pe zile la ore diferite. 

Durata medie a examinării este de 15-20 minute. Studenții sunt rugați să se prezinte la facultate cu două ore înainte de timpul estimat când ar trebui să-și susțină lucrarea. 


MPE (Politiques, Etats, frontières)
28 iunie 2017: ora 10.00, Sala M. Kogălniceanu (4 studenți)

Rezultatul examenului de dizertație pentru specializarea MPE este disponibil aici.

MSE, MRI
29 iunie 2017: ora 10.00, Sala A.I. Cuza (13 studenți)

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici.

MPES, MPER
29 iunie 2017: ora 09.00, Sala Consiliu (8 studenți)

Rezultatul examenului de dizertație pentru specializarea MPER este disponibil aici

Rezultatul examenului de dizertație pentru specializarea MPES este disponibil aici

MCP
29 iunie 2017: ora 10.00, Birou prodecanat (7 studenți).

Rezultatul examenului de dizertație pentru specializarea MPC este disponibil aiciCALENDAR

15-23 iunie 2017
Inscriere candidați

28-29 iunie 2017
Proba orală (susținere lucrare de dizertație)

30 iunie 2017
Afișare rezultate finalePROCEDURI

EXAMEN FINALIZARE STUDII – MASTER IUNIE 2017

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
Cererea de înscriere;
Lucrarea (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului);
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
Certificatul de naştere-copie legalizată;
Diplomă de bacalaureat în copie legalizată;
Diplomă de licență în copie legalizată;
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Dosar plic, nescris.

Secretariatul completează acest dosar cu
Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie