EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR

LICENŢĂ

Examenul de finalizare de studii 2017

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2017

Completări adoptate de FSPUB : examenul de finalizare de studii de licență va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de licență. Toate detaliile se găsesc aiciSesiune IUNIE 2017

CALENDAR

15-23 iunie 2017
Inscriere candidați

26-29 iunie 2017
Proba orală (susținere lucrare licență)

30 iunie 2017
Afișare rezultate finale

PROCEDURI
EXAMEN FINALIZARE STUDII – LICENŢĂ IUNIE 2017

Examenul de licenţă constă într-o singură probă:
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă


Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
Cererea de înscriere
Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului);
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
Certificatul de naştere-copie legalizată;
Diplomă de bacalaureat în copie legalizată;
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Certificatul lingvistic;
Dosar plic, nescris.

Secretariatul completează acest dosar cu
Referatul coordonatorului lucrării de licenţă
MASTER

Examenul de finalizare de studii 2017

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2017

Completările adoptate de FSPUB se găsesc aici


Sesiune IUNIE 2017

CALENDAR

15-23 iunie 2017
Inscriere candidați

28-29 iunie 2017
Proba orală (susținere lucrare de dizertație)

30 iunie 2017
Afișare rezultate finale

PROCEDURI
EXAMEN FINALIZARE STUDII – MASTER IUNIE 2017

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
Cererea de înscriere;
Lucrarea (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului);
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
Certificatul de naştere-copie legalizată;
Diplomă de bacalaureat în copie legalizată;
Diplomă de licență în copie legalizată;
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Dosar plic, nescris.

Secretariatul completează acest dosar cu
Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie