EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR
LICENŢĂ

Sesiune FEBRUARIE  2022

CALENDAR
Perioada
25 ianuarie - 02 februarie 2022 (ultima zi de înscriere până la ora 13:00) - Inscriere candidați

Perioada
04 februarie 2022 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Data
04 februarie 2022 - Afișare rezultate


EXAMENE FINALIZARE LICENȚĂ FEBRUARIE 2022
În vederea susținerii examenelor de licență au fost create următoarele link-uri:

Studenții sunt rugați să acceseze link-ul cu cel puțin un sfert de oră înainte de ora programată și să aștepte în camera de așteptare până vor fi invitați la susținere.

Studenții sunt rugați să acceseze link-ul cu cel puțin un sfert de oră înainte de ora programată și să aștepte în camera de așteptare până vor fi invitați la susținere.


Repartizarea pe zile și ore:
- SPE: aici
- RISE: aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aiciSesiune SEPTEMBRIE 2021

CALENDAR
Perioada
07-08 septembrie 2021 (ultima zi de înscriere până la ora 15:00) - Inscriere candidați

Perioada
10-11 septembrie 2021 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Data
12 septembrie 2021 - Afișare rezultateEXAMENE FINALIZARE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2021
În vederea susținerii examenelor de licență au fost create următoarele link-uri:
- pentru SPR: meet.google.com/eob-eqpq-zfp

Repartizarea pe zile și ore:
- SPR : aici
- SPE: aici
- SPF: aici
- SSL: aici
- RISE: aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici


Examenul de finalizare de studii 2021
Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2021

Examenul de finalizare de studii de licență va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de licență.

Comisii finalizare studii septembrie 2021 aici


Sesiune IUNIE 2021

CALENDAR
Perioada
14-17 iunie 2021 (ultima zi de înscriere până la ora15:00) - Inscriere candidați

Perioada
22-23 iunie 2021 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Data
24 iunie 2021 - Afișare rezultate


Examenul de finalizare de studii 2021
Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2021

Examenul de finalizare de studii de licență va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de licență.

Comisii finalizare studii iunie 2021 aici


Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici
EXAMENE FINALIZARE LICENȚĂ IUNIE 2021
În vederea susținerii examenelor de licență au fost create următoarele link-uri:
- pentru SPR: 
meet.google.com/ubp-eqyf-vvm (22 iunie 2021)

- pentru SSL: 

meet.google.com/zta-arui-ids
(22 iunie 2021 interval orar 14:00
 – 16:30)
meet.google.com/jrt-pryc-rsu
(23 iunie 2021 interval orar 09:00 – 11:30)
meet.google.com/oxh-dksq-jbf
 
(23 iunie 2021 interval orar 13:30 – 16:00)
 


Repartizarea pe zile și ore:
- pentru SPR aici
- pentru SPE aici
- pentru SPF aici
- pentru SSL aici
- pentru RISE aiciPROCEDURI 

EXAMEN FINALIZARE STUDII – LICENȚĂ 2020/2021

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte

Cererea de înscriere - pentru cei care se înscriu online poate fi completată, semnată, scanată și trimisă pe adresa de mail a secretarului responsabil de secția respectivă

Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) - va fi adusă până la maxim ziua când va primi adeverința

Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat - va fi adus împreună cu lucrarea originală până la maxim ziua când va primi adeverința 

Lucrarea în format electronic - este necesară transmiterea la momentul înscrierii pe adresa de mail a secretarului responsabil de secția respectivă 

Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere(inclusiv avizul coordonatorului) - pentru cei care se înscriu online acest document trebuie completat, semnat, datat, scanat și trimis pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; avizul coordonatorului va fi considerat mailul profesorului în care se precizează că este de acord cu înscrierea studentului

Fişa de lichidare cu vizele celor 3 servicii din cadrul Universității din București - acest document trebuie completat, semnat, datat, scanat și trimis pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; avizele respective le vom obține prin situațiile primite de către serviciile responsabile de acestea, studentul trebuie doar să se asigure că nu are debite, atfel nu va avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora. Studenții din promoțiile anterioare care se înscriu în această sesiune la examenul de finalizare vor merge personal la cele 3 birouri să își ia semnaturile.

Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică - pot fi aduse în același timp cu lucrarea în original, adică la momentul eliberării adeverinței

Certificatul de naştere (copie certificată conform cu originalul) - acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat

Certificatul de căsătorie (copie certificată conform cu originalul - unde este cazul) - acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat. în situația în care a intervenit pe parcurs și nu există la dosar, vă rugăm să le transmiteți pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă

- Carte de identitate (copie simplă)

Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul) - pentru cei care se înscriu online acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat

Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul) - pentru cei care se înscriu online poate fi transmis scan pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă


Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților - Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și să-l trimită pe adresa de mail a secretarului responsabil împreună cu celelalte documente.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează dosarul de înscriere cu 
Referatul coordonatorului lucrării de licenţă.


ATENȚIE: pentru înscrierea online fiecare student să trimită toate documentele de mai sus într-un singur mail cu subiectul ÎNSCRIERE LICENȚĂ-NUMELE-SECȚIA

Adrese de mail pe secții:
SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SSL, SPE și SPF - nicoleta.petre@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro
                                                                                                   


Sesiune IANUARIE/FEBRUARIE 2021

CALENDAR
Perioada
25 ianuarie -09 februarie 2021 (ultima zi de înscriere până la ora 13:00) - Inscriere candidați

Perioada
11 februarie 2021 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Data
12 februarie 2021 - Afișare rezultate

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici


Sesiune SEPTEMBRIE 2020

CALENDAR
Perioada
07-08 septembrie 2020 (ultima zi de înscriere până la ora 14:00) - Inscriere candidați

Perioada
09-11 septembrie 2020 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Data
11 septembrie 2020 - Afișare rezultate


EXAMENE FINALIZARE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2020
În vederea susținerii examenelor de licență au fost create următoarele link-uri:
- pentru SPR: https://meet.google.com/aht-gmmu-nxu – 10.09.2020
- pentru SPE: meet.google.com/mia-wqkb-rwh
- 10.09.2020 interval 10:00-13:00
- pentru SPF:
- pentru SSL: meet.google.com/nzc-ndog-xpw - 10.09.2020
- pentru RISE: meet.google.com/voi-siiz-kxb 
Repartizarea pe zile și ore:
- pentru SPR aici
- pentru SPE aici
- pentru SPF aici
- pentru SSL aici
- pentru RISE aici
Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici

Sesiune IUNIE 2020

CALENDAR
Perioada
15-18 iunie 2020 (ultima zi de înscriere până la ora15:00) - Inscriere candidați

Perioada
22-24 iunie 2020 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Data
26 iunie 2020 - Afișare rezultate

Examenul de finalizare de studii 2020

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2020

Examenul de finalizare de studii de licență va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de licență.


Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPF este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aiciEXAMENE FINALIZARE LICENȚĂ IUNIE 2020
În vederea susținerii examenelor de licență au fost create următoarele link-uri:
- pentru SPR: 
 meet.google.com/kmi-msmw-oys  - 24.06.2020
- pentru SPF: meet.google.com/czu-prbr-ymm 
- pentru RISE:
Repartizarea pe zile și ore:
- pentru SPR aici
- pentru SPE aici
- pentru SPF aici
- pentru SSL aici
- pentru RISE aici


Comisii finalizare studii iunie 2020 aici

PROCEDURI 


EXAMEN FINALIZARE STUDII – LICENȚĂ 2019/2020

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte

Cererea de înscriere - pentru cei care se înscriu online poate fi completată, semnată, scanată și trimisă pe adresa de mail a secretarului responsabil de secția respectivă

Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) - va fi adusă până la maxim ziua când va primi adeverința

Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat - va fi adus împreună cu lucrarea originală până la maxim ziua când va primi adeverința 

Lucrarea în format electronic - este necesară transmiterea la momentul înscrierii pe adresa de mail a secretarului responsabil de secția respectivă 

Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere(inclusiv avizul coordonatorului) - pentru cei care se înscriu online acest document trebuie completat, semnat, datat, scanat și trimis pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; avizul coordonatorului va fi considerat mailul profesorului în care se precizează că este de acord cu înscrierea studentului

Fişa de lichidare cu vizele celor 3 servicii din cadrul Universității din București - acest document trebuie completat, semnat, datat, scanat și trimis pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; avizele respective le vom obține prin situațiile primite de către serviciile responsabile de acestea, studentul trebuie doar să se asigure că nu are debite, atfel nu va avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora

Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică - pot fi aduse în același timp cu lucrarea în original, adică la momentul eliberării adeverinței

Certificatul de naştere (copie certificată conform cu originalul) - acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat

Certificatul de căsătorie (copie certificată conform cu originalul - unde este cazul) - acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat. în situația în care a intervenit pe parcurs și nu există la dosar, vă rugăm să le transmiteți pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă

Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul) - pentru cei care se înscriu online acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat

Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul) - pentru cei care se înscriu online poate fi transmis scan pe adresa secretarului responsabil de secția respectivăFormular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților - Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și să-l trimită pe adresa de mail a secretarului responsabil împreună cu celelalte documente.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează dosarul de înscriere cu 
Referatul coordonatorului lucrării de licenţă.ATENȚIE: pentru înscrierea online fiecare student să trimită toate documentele de mai sus într-un singur mail cu subiectul ÎNSCRIERE LICENȚĂ-NUMELE-SECȚIA

Adrese de mail pe secții:
SPR - gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro
SPE și SPF - anca.hirschpek@fspub.unibuc.ro
SSL - nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro
RISE - cristina.andrei@fspub.unibuc.ro
Sesiune FEBRUARIE 2020

CALENDAR

10-12 februarie 2020
Inscriere candidați

14 februarie 2020
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

14 februarie 2020
Afișare rezultateRezultatul examenului de licență pentru specializarea SPR este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SSL este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea SPE este disponibil aici.

Rezultatul examenului de licență pentru specializarea RISE este disponibil aici.


Sesiune SEPTEMBRIE 2019

CALENDAR

9-13 septembrie 2019
Inscriere candidați

16 septembrie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

16 septembrie 2019
Afișare rezultate


Sesiune IUNIE 2019

CALENDAR

18-21 iunie 2019
Inscriere candidați

24-27 iunie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

28 iunie 2019
Afișare rezultate

PROCEDURI

EXAMEN FINALIZARE STUDII – 2018/2019

Examenul de licenţă constă într-o singură probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
Cererea de înscriere 
Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului);
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
Certificatul de naştere-copie certificată conform cu originalul; 
Certificatul de căsătorie-copie certificată conform cu originalul (unde este cazul); 
Diplomă de bacalaureat -copie certificată conform cu originalul ;
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Certificatul lingvistic;
Dosar plic, nescris. 

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților.

Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează acest dosar cu
Referatul coordonatorului lucrării de licenţă.
MASTER

Sesiune FEBRUARIE  2022

CALENDAR
Perioada
25 ianuarie - 02 februarie 2022 (ultima zi de înscriere până la ora 13:00) - Inscriere candidați

Perioada
04 februarie 2022 - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Data
04 februarie 2022 - Afișare rezultate


EXAMENE FINALIZARE DISERTAȚIE FEBRUARIE 2022
În vederea susținerii examenelor de disertație au fost create următoarele link-uri:
- pentru MCP: https://us02web.zoom.us/j/86096561161?pwd=VlkwR0xKUHAwNFJZMSsrck1HTnFJQT09

Studenții sunt rugați să acceseze link-ul cu cel puțin un sfert de oră înainte de ora programată și să aștepte în camera de așteptare până vor fi invitați la susținere.

 

Repartizarea pe zile și ore:
- pentru MCP: ora 14:00


Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MCP este disponibil aici

Sesiune SEPTEMBRIE 2021

CALENDAR
Perioada
07-08 septembrie 2021 (ultima zi de înscriere până la ora 15:00) - Inscriere candidați

Perioada
10-11 septembrie 2021 - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Data
12 septembrie 2021 - Afișare rezultateEXAMENE FINALIZARE DISERTAȚIE SEPTEMBRIE 2021
În vederea susținerii examenelor de disertație au fost create următoarele link-uri:

- pentru MPES:  meet.google.com/ewo-njbv-jnf

Repartizarea pe zile și ore:
- MIPA : aici
- MRI : aici 
- MSE : aici


Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MIPA este disponibil aiciExamenul de finalizare de studii 2021
Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2021

Examenul de finalizare de studii de licență va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de licență.

Comisii finalizare studii septembrie 2021 aici


Sesiune IUNIE 2021

CALENDAR
Perioada
14-17 iunie 2021 (ultima zi de înscriere până la ora15:00) - Inscriere candidați

Perioada
24 iunie 2021 - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Data
24 iunie 2021 - Afișare rezultate


Examenul de finalizare de studii 2021
Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2021

Examenul de finalizare de studii de master va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de disertație. 

Comisii finalizare studii iunie 2021 aici


Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MCP este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MIPA este disponibil aici

EXAMENE FINALIZARE DISERTAȚIE IUNIE 2021
În vederea susținerii examenelor de disertație au fost create următoarele link-uri:
- pentru MPES:


Repartizarea pe zile, 24.06.2021, și ore:
- pentru MRI aici
- pentru MSE aici
- pentru MPE aici
- pentru MPES aici
- pentru MCP, 09:00  aici 
- pentru MIPA aici


PROCEDURI 

EXAMEN FINALIZARE STUDII – MASTER 2020/2021

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie. 

Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
 
Cererea de înscriere; - pentru cei care se înscriu online poate fi completată, semnată, scanată și trimisă pe adresa de mail a secretarului responsabil de secția respectivă

Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) - va fi adusă până la maxim ziua când va primi adeverința

Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat va fi adus împreună cu lucrarea originală până la maxim ziua când va primi adeverința 

Lucrarea în format electronic - este necesară transmiterea la momentul înscrierii pe adresa de mail a secretarului responsabil de secția respectivă 

Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului) - pentru cei care se înscriu online acest document trebuie completat, semnat, datat, scanat și trimis pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; avizul coordonatorului va fi considerat mailul profesorului în care se precizează că este de acord cu înscrierea studentului

Fişa de lichidare cu vizele celor 3 servicii din cadrul Universității din București - acest document trebuie completat, semnat, datat, scanat și trimis pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; avizele respective le vom obține prin situațiile primite de către serviciile responsabile de acestea, studentul trebuie doar să se asigure că nu are debite, atfel nu va avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora. Studenții din promoțiile anterioare care se înscriu în această sesiune la examenul de finalizare vor merge personal la cele 3 birouri să își ia semnaturile. 

Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică - pot fi aduse în același timp cu lucrarea în original, adică la momentul eliberării adeverinței

Certificatul de naştere (copie certificată conform cu originalul) -  acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat

Certificatul de căsătorie (copie certificată conform cu originalul - unde este cazul) acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat. în situația în care a intervenit pe parcurs și nu există la dosar, vă rugăm să le transmiteți pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă


- Carte de identitate (copie simplă)

Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul) - pentru cei care se înscriu online acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat

Diplomă de licență (copie certificată conform cu originalul) - pentru cei care se înscriu online acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat. cei care încă nu l-au depus sunt rugați să transmită scan pe adresa de mail a secretarului responsabil

Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul) - pentru cei care se înscriu online poate fi transmis scan pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților - Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și să-l trimită pe adresa de mail a secretarului responsabil împreună cu celelalte documente.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează dosarul de înscriere cu 
Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie.


ATENȚIE: pentru înscrierea online fiecare student să trimită toate documentele de mai sus într-un singur mail cu subiectul ÎNSCRIERE MASTER-NUMELE-SECȚIA

Adrese de mail pentru toate secțiile de master:
nicoleta.matei@fspub.unibuc.ro


                                                                                                      

Sesiune IANUARIE/FEBRUARIE 2021

CALENDAR
Perioada
25 ianuarie -09 februarie 2021 (ultima zi de înscriere până la ora 13:00) - Inscriere candidați

Perioada
11 februarie 2021 - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Data
12 februarie 2021 - Afișare rezultate

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MCP este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MIPA este disponibil aici

Sesiune SEPTEMBRIE 2020

CALENDAR
Perioada
07-08 septembrie 2020 (ultima zi de înscriere până la ora 14:00) - Inscriere candidați

Perioada
09-11 septembrie 2020 - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Data
11 septembrie 2020 - Afișare rezultate


EXAMENE FINALIZARE DISERTAȚIE SEPTEMBRIE 2020
În vederea susținerii examenelor de disertație au fost create următoarele link-uri:
- pentru MRI: meet.google.com/bqh-qtgh-fvz - 10.09.2020
- pentru MSE: 
https://meet.google.com/mmg-ahyr-xbp - 10.09.2020
- pentru MPE: 
11.09.2020 online începere ora 10:00
- pentru MCP: 
meet.google.com/rij-asjo-rrb
 - 10.09.2020 2020 interval 15:00-17:00
- pentru MIPA: meet.google.com/hjq-ccjt-nzv 11.09.2020 online începere ora 11:15

Repartizarea pe zile și ore:
- pentru MRI aici
- pentru MSE aici
- pentru MPE aici
- pentru MPES aici
- pentru MCP aici
- pentru MIPA aici


Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MCP este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MIPA este disponibil aici


Sesiune IUNIE 2020

CALENDAR
Perioada
15-18 iunie 2020 (ultima zi de înscriere până la ora15:00) - Inscriere candidați

Perioada
25-26 iunie 2020 - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Data
26 iunie 2020 - Afișare rezultate

Examenul de finalizare de studii 2020

Metodologia UB pentru organizarea examenului de finalizare de studii 2020

Examenul de finalizare de studii de master va consta într-o singură probă - susținerea lucrării de disertație. 


Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MSE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPE este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MCP este disponibil aici

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MIPA este disponibil aiciEXAMENE FINALIZARE DISERTAAȚIE IUNIE 2020
În vederea susținerii examenelor de disertație au fost create următoarele link-uri:
- pentru MCP: meet.google.com/iuo-idxy-igk

Repartizarea pe zile și ore:
- pentru MRI aici
- pentru MSE aici
- pentru MPE aici
- pentru MPES aici
- pentru MCP aici
- pentru MIPA aiciRepartizare pe zile examen finalizare
Comisii finalizare studii iunie 2020 aici

PROCEDURI 


EXAMEN FINALIZARE STUDII – MASTER 2019/2020

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie. 


Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
 

Cererea de înscriere; - pentru cei care se înscriu online poate fi completată, semnată, scanată și trimisă pe adresa de mail a secretarului responsabil de secția respectivă

Lucrarea în format imprimat (exemplarul original) - va fi adusă până la maxim ziua când va primi adeverința


Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat va fi adus împreună cu lucrarea originală până la maxim ziua când va primi adeverința 

Lucrarea în format electronic - este necesară transmiterea la momentul înscrierii pe adresa de mail a secretarului responsabil de secția respectivă 

Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului) - pentru cei care se înscriu online acest document trebuie completat, semnat, datat, scanat și trimis pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; avizul coordonatorului va fi considerat mailul profesorului în care se precizează că este de acord cu înscrierea studentului

Fişa de lichidare cu vizele celor 3 servicii din cadrul Universității din București - acest document trebuie completat, semnat, datat, scanat și trimis pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă; avizele respective le vom obține prin situațiile primite de către serviciile responsabile de acestea, studentul trebuie doar să se asigure că nu are debite, atfel nu va avea posibilitatea înscrierii decât prin dovada stingerii acestora

Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică - pot fi aduse în același timp cu lucrarea în original, adică la momentul eliberării adeverinței

Certificatul de naştere (copie certificată conform cu originalul) -  acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat

Certificatul de căsătorie (copie certificată conform cu originalul - unde este cazul) acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat. în situația în care a intervenit pe parcurs și nu există la dosar, vă rugăm să le transmiteți pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă

Diplomă de bacalaureat (copie certificată conform cu originalul) - pentru cei care se înscriu online acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat

Diplomă de licență (copie certificată conform cu originalul) - pentru cei care se înscriu online acest document va fi folosit din dosarul dumneavoastră aflat la secretariat. cei care încă nu l-au depus sunt rugați să transmită scan pe adresa de mail a secretarului responsabil

Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul) - pentru cei care se înscriu online poate fi transmis scan pe adresa secretarului responsabil de secția respectivă

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților - Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l semneze și să-l trimită pe adresa de mail a secretarului responsabil împreună cu celelalte documente.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează dosarul de înscriere cu 
Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie.


ATENȚIE: pentru înscrierea online fiecare student să trimită toate documentele de mai sus într-un singur mail cu subiectul ÎNSCRIERE MASTER-NUMELE-SECȚIA

Adrese de mail pentru toate secțiile de master:
nicoleta.matei@fspub.unibuc.roSesiune FEBRUARIE 2020

CALENDAR

10-12 februarie 2020
Inscriere candidați

14 februarie 2020
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

14 februarie 2020
Afișare rezultateRezultatul examenului de disertație pentru specializarea MRI este disponibil aici.

Rezultatul examenului de disertație pentru specializarea MPES este disponibil aici.
Sesiune SEPTEMBRIE 2019

CALENDAR

9-13 septembrie 2019
Inscriere candidați

16 septembrie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

16 septembrie 2019
Afișare rezultate


Sesiune IUNIE 2019

CALENDAR

18-21 iunie 2019
Inscriere candidați

24-27 iunie 2019
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

28 iunie 2019
Afișare rezultate


PROCEDURI 

EXAMEN FINALIZARE STUDII – MASTER 2018/2019

Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
Cererea de înscriere;
Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului);
Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
Certificatul de naştere-copie certificată conform cu originalul; 
Certificatul de căsătorie-copie certificată conform cu originalul (unde este cazul); 
Diplomă de bacalaureat -copie certificată conform cu originalul ;
Diplomă de licență -copie certificată conform cu originalul;
Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
Dosar plic, nescris.

Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților.

Formularul conține și instrucțiuni, astfel că viitorii absolvenți trebuie să-l completeze, apoi să-l tipărească și să-l depună la Secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare.

Link-ul este absolventi.unibuc.ro. 


Secretariatul completează acest dosar cu
Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie.