EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR

LICENŢĂ

Tematică și bibliografie pentru proba scrisă
SPE / SPF / SPR / SSL

CALENDAR

Inscriere candidați

Proba scrisă (examen scris din tematica de examinare pentru programul de studii de licență urmat)

Afișare rezultate proba scrisă

Eventualele contestații se pot depune în data de 

Proba orală (susținere lucrare licență)

Afișare rezultate finale


Sesiune IUNIE 2017

CALENDAR

Inscriere candidați

Proba scrisă (examen scris din tematica de examinare pentru programul de studii de licență urmat)

Afișare rezultate proba scrisă

Eventualele contestații se pot depune în data de 

Proba orală (susținere lucrare licență)

Afișare rezultate finale

MASTER

Sesiune FEBRUARIE 2017

CALENDAR

Inscriere candidați

Proba orală (susținere lucrare de dizertație)

Afișare rezultate finaleSesiune IUNIE 2017

CALENDAR

Inscriere candidați

Proba orală (susținere lucrare de dizertație)

Afișare rezultate finale