EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR
DOMENII DE COORDONARE LUCRĂRI DE LICENȚĂ/DIZERTAȚII
2016-2017
Domenii și tematici specifice în care cadrele didactice ale FSPUB coordonează teze de licență și dizertație în 2016-2017
În cazul cadrelor didactice ce nu apar în această listă, domeniile principale de expertiză și în care aceștia pot coordona teze de licență și dizertație se regăsesc pe pagina instituțională a fiecăruia.

Raluca ALEXANDRESCU 
(FR, RO)
Istoria ideilor politice, gândire politică, concepte și paradigme până în secolul XVI, Istoria ideilor politice, curente, doctrine și concepte în modernitate (sec XVII-XIX), Gândire politică, idei și concepte secolul XIX-începutul secolului XX, Democrația în gândirea politică modernă, Concepte, idei politice în discursul politic românesc, sec XIX-XX 
(FR, RO)
Studii de gen, democratizare și reprezentare politică, politicile egalității de șanse, feminism, identitate națională, igienism și identități de gen în secolul XIX. 
(EN, RO)
Licență: putere națională în cazul unor state; dinamica relațiilor de putere; history of international relations; geopolitics; dimensiuni ale eficienței în relațiile internaționale; logica Războiului Rece; chestiuni legate de studii strategice.
Master: geopolitică - inclusiv la intersecție cu istoria; rolul mării în relațiile internaționale; studii strategice - utilizarea puterii militare pentru atingerea unor obiective politice; strategie și mare strategie.

Anca DOHOTARIU
(FR, RO)
Politici sociale, politici familiale, politicile egalității de șanse 
(EN, FR, RO)
Noi teme, actori și abordări în studiile internaționale (cooperare internațională pentru dezvoltare - agenda globală/Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă, donatori emergenți, democratizare și consolidarea statului de drept; agenda globală a egalității de șanse - instrumente și campanii internaționale/cu impact internațional pentru promovarea și protejarea drepturilor fundamentale; diplomație digitală, spațiul digital și social media în relațiile internaționale; Uniunea Europeană ca actor internațional - analize instituționale și discursive; rolul celebrităților și personalităților publice în gestionarea conflictelor sau/și promovarea unor campanii politice internaționale; campanii media/de publicitate cu public țintă internațional sau care ating chestiuni relevante la nivel internațional sau de politică externă);
Studiul științelor politice ca disciplină și profesie (cariere în științele politice, oportunități și riscuri profesionale pentru politologi, evoluții instituționale și discursive ale disciplinei).
(EN, RO)
Extinderea Uniunii Europene și condiționalitatea politică; UE și veciniii ei: Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic; Perspective normative asupra integrării europene; Filosofia politică a cosmopolitismului; Guvernanță și organizații internaționale 
(EN, RO)
Literature and Politics, Discourse Analysis 

Damiana OȚOIU
(EN, FR, RO) 
Museum Studies (e.g. Representations of the Past in Museums, History of Collections, Colonial and Post-colonial Collecting Practices, Cultural Objects’ Restitution, History of "Ethnographic" Museums, "Social and Political Lives" of Museum Objects and of Collections of Physical Anthropology)
Legal and Political Anthropology (e.g. Anthropology of Property Relations, Anthropology of Moralities and of Judicial Processes, Restitution of Indigenous Peoples' Lands and Resources in Southern Africa)
History and Anthropology of Scientific Practices (e.g. History of Collections of Physical Anthropology in/ from France, Belgium, Southern Africa, RD Congo, Scientific Racism, Genomics and Postcolonial Politics)
Politics and Urban Policies in Southern Africa, RD Congo and Romania (e.g. Public Space and Public Memory, Heritage-Making Processes after the 2nd WW)

Camil PÂRVU
 
(EN, FR, RO)
Reprezentarea politică, populism, istoria ideilor, radicalism politic, egalitatea de șanse.

Ioan STANOMIR 
(EN, FR, RO)
Constituționalism comparat și românesc; drepturile omului și drept internațional (problematica statelor); istoria ideilor românești (conservatorism, stânga radicală). 

Claudiu TUFIȘ
(EN, RO)
Cultură politică, democratizare, mișcări sociale, societate civilă, studii electorale, metodologia cercetării sociale.
(EN, FR, RO)
Studii electorale: modele analitice ale atitudinilor politice și comportamentului la vot; 
Evaluarea calității democrației în Europa de Est după 1989: modele analitice ale încrederii în guvern și guvernare democratică; 
Studii despre socializare politică în țările foste-comuniste din Europa de Est: modele analitice comparate ale proceselului de socializare politică; 
Studii asupra corupției în țările din Europa de Est după 1989: modele analitice ale corupției politice și clientelismului politic.