LUCRAREA DE LICENȚĂ

Finalizarea ciclului de de studii universitare de licenţă presupune redactarea de către fiecare student(ă) a unei lucrări, sub coordonarea unuia dintre profesorii Facultăţii.
Prin dimensiunile sale, prin relativa sa complexitate şi profunzime, dar mai ales în virtutea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească, lucrarea de licenţă se deosebeşte de celelalte tipuri de verificare scrisă întâlnite pe parcursul şcolarităţii.

Obiectivele lucrării de licenţă
Lucrarea de licenţă are menirea de a verifica relativa autonomie intelectuală a studentului/studentei. Întregul demers de redactare a lucrării, organizat pe durata ultimului semestru al ciclului de licenţă, dar precedat de o muncă de reflecţie şi de cercetare bibliografică şi (eventual) empirică ce debutează la finele celui de-al doilea an de studii.

Coordonatorul lucrării de licenţă
Orice cadru didactic al Facultăţii ce deţine titlul de doctor este abilitat să conducă lucrări de licenţă. Este recomandat ca profesorul coordonator să aibă cursuri la programul de studii de licență urmat de student/ă.
Alegerea unui coordonator nu-i interzice în nici un fel studentului să ceara sfatul sau sprijinul oricărui cadru didactic a cărui competenţă îi poate fi utilă în elaborarea lucrării de licenţă.

Coordonatorul lucrării de licenţă nu este şi autorul acesteia: lucrarea este produsul inteligenţei şi hărniciei studentului/studentei care este pe deplin responsabil(ă) pentru conţinutul lucrării. Coordonatorul are în schimb rolul de a îndruma şi verifica munca studentului/studentei, evaluând în final, în cadrul seminarului de cercetare, calitatea efortului depus de student(ă).

Coordonatorul nu atribuie teme de licenţă, ci încearcă să ajute studentul(a) în alegerea unei teme. Prin urmare, în momentul în care contactează un posibil coordonator, studentul(a) trebuie să aibă deja în minte o temă sau un set de teme pe care ar dori să le trateze.

Coordonatorul trebuie identificat din timp. Studenţii sunt invitaţi să discute cu un profesor sau chiar cu mai mulţi profesori susceptibili să-i sprijine în demersul de finalizare a studiilor. Profesorii pot fi contactaţi în mai multe moduri, în sala de curs, în cadrul orelor de pregătire, prin posta electronică (corespondenţa cu profesorii facultăţii trebuie să aibă loc prin intermediul adreselor cu extensia @fspub.unibuc.ro; profesorii nu sunt nicicum obligaţi să răspundă la mesaje trimise de pe adrese private).

Pe parcursul ultimului semestru al ciclului de licenţă, studenţii trebuie să se afle în permanent contact cu coordonatorul ales. Acesta verifică volumul şi calitatea muncii studentului în cadrul seminarului de redactare a lucrării de licenţă şi transcrie calificativul în catalogul eliberat de secretariat. Prin urmare, neglijenţa în identificarea coordonatorului şi nefrecventarea seminarului pot pune în pericol finalizarea studiilor.

Consemne de redactare
Lucrarea de licenţă va avea coperta după formatul de aici

Lucrarea va avea 100.000 de semne, fiind admisă o abatere de +/- 5% și va fi redactată în Times New Roman, corp 12, spațiat la un 1.5 rânduri.

Lucrarea va fi redactată în limba de predare a programului de studii de licență urmat. 

Lucrarea se va sprijini în mod obligatoriu pe referinţe bibliografice. Aceste referinţe urmează să fie precizate în note de subsol redactate potrivit recomandărilor de la secțiunea „Aparatul critic”. Lucrarea trebuie de asemenea să conțină o bibliografie, redactată în conformitate cu normele amintite mai sus. Bibliografia trebuie să conțină atât lucrările teoretice cât și sursele cercetării.