LUCRAREA DE DIZERTAȚIE

Finalizarea ciclului de de studii universitare de master presupune redactarea de către fiecare student(ă) a unei lucrări de dizertație, sub coordonarea unuia dintre profesorii Facultăţii.
Prin dimensiunile și complexitatea sa, lucrarea de dizertație este rezultatul unei cercetări originale, dezvoltată pe parcursul celor doi ani de studii masterale.

Obiectivele lucrării de dizertație
Lucrarea de dizertație are menirea de a verifica autonomia intelectuală a studentului/studentei. Mai mult, această lucrare trebuie să arate capacitatea de a realiza o cercetare originală pe o temă de specializare din domeniul disciplinelor aprofundate în cadrul programului de master urmat.

Coordonatorul lucrării de dizertație
Orice cadru didactic al Facultăţii ce deţine titlul de doctor este abilitat să conducă lucrări de master. Este recomandat ca profesorul coordonator să aibă cursuri la programul de studii de licență urmat de student/ă.
Alegerea unui coordonator nu-i interzice în nici un fel studentului să ceara sfatul sau sprijinul oricărui cadru didactic a cărui competenţă îi poate fi utilă în elaborarea lucrării de licenţă.

Coordonatorul lucrării de dizertație nu este şi autorul acesteia: lucrarea este produsul inteligenţei şi hărniciei studentului/studentei care este pe deplin responsabil(ă) pentru conţinutul lucrării. Coordonatorul are în schimb rolul de a îndruma şi verifica munca studentului/studentei, evaluând în final, în cadrul seminarului de cercetare și prin nota propusă pentru susținerea orală, calitatea efortului depus de student(ă).

Coordonatorul nu atribuie teme de dizertație, ci încearcă să ajute studentul(a) în alegerea unei teme. Prin urmare, în momentul în care contactează un posibil coordonator, studentul(a) trebuie să aibă deja în minte o temă sau un set de teme pe care ar dori să le trateze.

Coordonatorul trebuie identificat din timp. Studenţii sunt invitaţi să discute cu un profesor sau chiar cu mai mulţi profesori susceptibili să-i sprijine în demersul de finalizare a studiilor. Profesorii pot fi contactaţi în mai multe moduri, în sala de curs, în cadrul orelor de pregătire, prin posta electronică (corespondenţa cu profesorii facultăţii trebuie să aibă loc prin intermediul adreselor cu extensia @fspub.unibuc.ro; profesorii nu sunt nicicum obligaţi să răspundă la mesaje trimise de pe adrese private).

Studenţii trebuie să se afle în permanent contact cu coordonatorul ales. În cazul programelor de studii care conțin în anul al doilea un seminar de cercetare, munca pentru lucrarea de dizertație va primi o notă din partea coordonatorului în cadrul seminarului de cercetare.

Consemne de redactare
Lucrarea de dizertație va avea o copertă al cărei format se găsește aici

Lucrarea va fi redactată în limba de predare a programului de studii de master urmat.

Lucrarea va avea 200.000 de semne, fiind admisă o abatere de +/- 5% și va fi redactată în Times New Roman, corp 12, spațiat la un 1.5 rânduri.

Lucrarea se va sprijini în mod obligatoriu pe referinţe bibliografice. Aceste referinţe urmează să fie precizate în note de subsol redactate potrivit recomandărilor de la secțiunea „Aparatul critic”. Lucrarea trebuie de asemenea să conțină o bibliografie, redactată în conformitate cu normele amintite mai sus. Bibliografia trebuie să conțină atât lucrările teoretice cât și sursele cercetării.