TEZA DE DOCTORAT

Finalizarea ciclului de de studii universitare de doctorat presupune redactarea unei teze, sub coordonarea unuia dintre coordonatorii de doctorat ai Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice.

Prin dimensiunile și complexitatea sa, teza de doctorat este rezultatul unei cercetări originale, dezvoltată pe parcursul celor trei ani de cercetare.

Obiectivele tezei de doctorat
Teza de doctorat are menirea de a verifica autonomia intelectuală a doctorandului/doctorandei. Această lucrare trebuie să arate capacitatea de a realiza o cercetare originală în cadrul ariilor tematice ale profesorilor coordonatori de doctorat.

Coordonatorul tezei de doctorat
Teze de doctorat pot conduce profesorii coordonatori din cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice.

Alegerea unui coordonator nu-i interzice în nici un fel doctorandului să ceara sfatul sau sprijinul oricărui alt conducător de doctorat sau oricărui cadru didactic a cărui competenţă îi poate fi utilă în elaborarea lucrării de licenţă.

Coordonatorul tezei de doctorat nu este şi autorul acesteia: lucrarea este produsul doctorandului/doctorandei care este pe deplin responsabil(ă) pentru conţinutul acesteia.

Progresul în redactarea tezei de doctorat sunt evaluate semestrial, de către comisia de îndrumare şi în mod continuu, de către coordonator.

În momentul în care contactează un posibil coordonator al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice, candidatul la admitere trebuie să aibă deja conturată o propunere de temă sau un set de teme pe care ar dori să le trateze, în cadrul ariilor tematice ale respectivului coordonator.

Coordonatorul trebuie identificat din timp. Candidaţii la admitere sunt invitaţi să discute cu un professor coordinator de doctorat sau chiar cu mai mulţi, susceptibili să-i sprijine în acest demers.

Doctoranzii trebuie să se afle în permanent contact cu coordonatorul tezei. Activitatea pe parcursul celor trei ani de studii doctorale este evaluată şi prin intermediul unui seminar de cercetare, căruia îi corespunde un număr de credite şi are o pondere în finalizarea studiilor doctorale.

Consemne de redactare
Teza de doctorat va avea o copertă al cărei format se găsește aici.

Teza va fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Teza va avea minim 500.000 – 600.000 de semne, inclusive eventuale anexe și va fi redactată în Times New Roman, corp 12, spațiat la un 1.5 rânduri.

Teza se va sprijini în mod obligatoriu pe referinţe bibliografice. Aceste referinţe urmează să fie precizate în note de subsol redactate potrivit recomandărilor de la secțiunea „Aparatul critic”. Lucrarea trebuie de asemenea să conțină o bibliografie, redactată în conformitate cu normele amintite mai sus. Bibliografia trebuie să conțină atât lucrările teoretice, cât și sursele cercetării.