PERFORMANŢĂ & SPRIJIN
CAZARE

CAZARE (2017-2018)

PROCEDURI
Descarcă DOSAR SOCIAL
Descarcă CONTRACT CAZARE

Lista locurilor repartizate: 25.09.2017.

Lista cererilor primite: 23.09.2017.

Nou!

Dat fiind că numărul de locuri de cazare este mult mai mic decât numărul de solicitări, vă recomandăm programul de cazare alternativă, oferit de Departamentul de Servicii pentru Studenţi al Universităţii din Bucureşti. Detalii sunt disponibile aici.

Detalii privind locurile din căminele UB repartizate FSPUB şi calendarul cazării studențeşti transmis de UB sunt disponibile aici.

17 locuri de cazare sunt atribuite studenților FSPUB ca urmare a acordului dintre Universitatea din București și Universitatea Tehnică de Construcții (detalii acord UB - UTCB).
   


CALENDAR* 
*Datele pot fi modificate în funcţie de potenţiale întârzieri administrative

1-8 septembrie
Depunerea Cererii de cazare (pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro) şi a dosarelor sociale (în timpul programului cu publicul).
Atenţie! Studenţii anul I admişi în sesiunea septembrie 2017 (doctorat, master, licenţă) vor depune cererile în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

23 septembrie
Afişare liste cereri de cazare primite, inclusiv cu situaţia dosarelor sociale.

25 septembrie
Afişare listă repartiţii preliminare (Atenție: această listă poate suferi modificări în urma contestațiilor).

26 septembrie
Contestaţii - se depun la secretariat.

27-28 septembrie
Distribuirea repartiţiilor (
Atenţie! La momentul distribuirii repartiţiilor, studenţii vor aduce formularul de cazare în original. Repartițiile vor fi distribuite în sediul FSPUB din Str. Negru Vodă nr. 3 (în incinta IBR) în intervalul orar 10.00 -14.00 (programul se poate prelungi până la preluarea tuturor studenţilor prezenţi la sediul facultăţi)i. Ȋn incinta facultății studenții nu vor putea fi însoțiți de părinți în vederea primirii repartiției locului în cămin).  


02 octombrie-08 octombrie 2015
Redistribuiri cazare


FSPUB dispune anual de un număr de locuri de cazare în caminele Universităţii din Bucureşti, proporţional cu numărul de studenţi inmatriculaţi. Numărul locurilor de cazare alocate Facultăţii de Ştiinţe Politice pentru anul universitar 2017-18 va fi afişat de îndată ce va fi primit de la Rectoratul UB. 

FSPUB beneficiază de locuri în căminele studenţeşti ale UB: Grozăvești, Kogalniceanu, Leu, Panduri, Fundeni, Pallady, Stoian Militaru, Poligrafie, Măgurele, iar din anul academic 2014-2015, și în complexul studențesc TEI. 

Repartiţia anuală a locurilor de cazare are loc la finele lunii septembrie, potrivit Regulamentului de cazare validat de Consiliul FSPUB şi a metodologiei Universităţii din Bucureşti. 

Studenţii FSPUB care beneficiază de stagiu ERASMUS trebuie să trimită cererea conform aceluiaşi calendar, indiferent de semestrul de stagiu. 

Studenții etnici români şi studenții internaționali (non UE) din anul I de studiu sunt rugați sa ia legătura cu Direcția Cămine Cantine a UB (http://unibuc.ro/n/organizare/diradmin/d-camine/) pentru cazarea 2017-18.

Notă: Ȋntrucât celelalte documente necesare procesului de repartizare a locurilor de cazare în căminele UB urmează să ne fie transmise de la Rectoratul UB, cererile de cazare pot fi trimise completate şi scanate (in format .pdf) pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro până pe data de 08 septembrie 2017. De asemenea, dosarele sociale aferente pot fi depuse la sediul facultății din Str Spiru Haret nr 8, până la aceeaşi dată (în intervalul orar 10.00 - 14.00). 

Informaţii suplimentare 
cazare@fspub.unibuc.ro