PERFORMANŢĂ & SPRIJIN
CAZARE

CAZARE (2016-2017)

PROCEDURI
Descarcă DOSAR SOCIAL
Descarcă CONTRACT CAZARE

Lista repartițiilor, 26.09.2016.

Lista cererilor primite, 21.09.2016.  


Atenţie! Redistribuire locuri cazare: 10.10.2016 - 11.10.2016

Studenții Universității din București care nu au primit loc de cazare din partea Comisiei de Cazare a Facultății pot depune cereri de cazare în zilele de 10.10.2016 și 11.10.2016, exclusiv pe adresa de e-mail: cazare@rectorat.unibuc.ro.
Studenții vor atașa, pe lângă formularul de cazare tip, completat, copie a actului de identitate precum și o dovadă că sunt studenți ai Universității din București (Carnet de student, legitimație, adeverință, etc).

Cererile de cazare aprobate vor fi ridicate, personal, de la Direcția Cămine-Cantine, în data de 12.10.2016 (10:00-13:00), iar studenții se vor caza în aceeași zi, în intervalul orar: 11:00 - 16:00.

Formularul de cazare se poate descărca de aici.

Atenţie! Studenții care au fost repartizați în căminul C2 - Tei se pot caza DOAR în data de 2 octombrie 2016, între orele 12.00-16.00.

Nou! Comisia de cazare FSPUB a decis devansarea calendarului de cazare şi distribuirea repartițiilor în perioada 27 - 29.09. 2016
Atenţie! La momentul distribuirii repartiţiilor, studenţii vor aduce formularul de cazare în original. Repartițiile vor fi distribuite în sediul FSPUB din Str. Negru Vodă nr. 3 (în incinta IBR) în intervalul orar 10.00 -14.00 (programul se poate prelungi până la preluarea tuturor studenţilor prezenţi la sediul facultăţi)i. Ȋn incinta facultății studenții nu vor putea fi însoțiți de părinți în vederea primirii repartiției locului în cămin.    

Nou! Pentru anul universitar 2016-2017, Departamentul de Consiliere şi orientare pentru Carieră a primit oferte ale unor cămine particulare care pun la dispoziția studenților U.B. aproximativ 400 de locuri de cazare. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Nou! 22 locuri de cazare pentru studenții FSPUB ca urmare a acordului dintre Universitatea din București și Universitatea Tehnică de Construcții (detalii acord UB - UTCB).

Nou! Detalii privind locurile din căminele UB repartizate FSPUB sunt disponibile aici
         Calendarul cazării studențeşti transmis de UB este disponibil aici


CALENDAR*
*Datele pot fi modificate în funcţie de potenţiale întârzieri administrative


1-8 septembrie
Depunerea Cererii de cazare (pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro) şi a dosarelor sociale (în timpul programului cu publicul).
Atenţie! Studenţii anul I admişi în sesiunea septembrie 2016 (doctorat, master, licenţă) vor depune cererile în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

23 septembrie
Afişare liste cereri de cazare primite, inclusiv cu situaţia dosarelor sociale.

26 septembrie
Afişare listă repartiţii

27 septembrie
Contestaţii (se depun la secretariat).

28-29 septembrie
Distribuirea repartiţiilor
Atenţie! La momentul distribuirii repartiţiilor, studenţii vor aduce formularul de cazare în original.

30 septembrie - 08 octombrie 2016 
Redistribuiri cazare


FSPUB dispune anual de un număr de locuri de cazare în caminele Universităţii din Bucureşti, proporţional cu numărul de studenţi inmatriculaţi. Numărul locurilor de cazare alocate Facultăţii de Ştiinţe Politice pentru anul universitar 2016-17 va fi afişat de îndată ce va fi primit de la Rectoratul UB. 

FSPUB beneficiază de locuri în căminele studenţeşti ale UB: Grozăvești, Kogalniceanu, Leu, Panduri, Fundeni, Pallady, Stoian Militaru, Poligrafie, Măgurele, iar din anul academic 2014-2015, și în complexul studențesc TEI. 

Dat fiind că numărul de locuri de cazare este mult mai mic decât numărul de solicitări, vă recomandăm programul de cazare alternativă, oferit de Departamentul de Servicii pentru Studenţi al Universităţii din Bucureşti

Repartiţia anuală a locurilor de cazare are loc la finele lunii septembrie, potrivit Regulamentului de cazare validat de Consiliul FSPUB şi a metodologiei Universităţii din Bucureşti. 

Studenţii FSPUB care beneficiază de stagiu ERASMUS trebuie să trimită cererea conform aceluiaşi calendar, indiferent de semestrul de stagiu. 

Studenții etnici români şi studenții internaționali (non UE) din anul I de studiu sunt rugați sa ia legătura cu Direcția Cămine Cantine a UB (http://unibuc.ro/n/organizare/diradmin/d-camine/) pentru cazarea 2016-17.

NotăCelelalte documente necesare procesului de repartizare a locurilor de cazare în căminele UB vor fi transmise până pe data de 05 septembrie 2016.

Anunț: Ȋntrucât celelalte documente necesare procesului de repartizare a locurilor de cazare în căminele UB urmează să ne fie transmise de la Rectoratul UB, cererile de cazare pot fi trimise completate şi scanate (in format .pdf) pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro până pe data de 08 septembrie 2016. De asemenea, dosarele sociale aferente pot fi depuse la sediul facultății din Str Spiru Haret nr 8, până la aceeaşi dată (în intervalul orar 10.00 - 14.00). 

Informaţii suplimentare 
cazare@fspub.unibuc.ro