PERFORMANŢĂ & SPRIJIN
CAZARE

CAZARE (2021-2022)
Cerere cazare - termenul limită de depunere a cererilor este 20 septembrie 2021. 
Lista locurilor distribuite aici

Lista locurilor redistribuite 05.10.2021 aici

Cei care au primit loc in camin trebuie sa mearga la administratia caminului cu documentele necesare pe care le găsește in metodologia de cazare pentru confirmarea locului.

NOTA BENE: Pentru informații suplimentare și transmiterea cererii de cazare în format electronic, vă rugăm să ne scrieți la adresacazare2021_fspub@g.unibuc.ro 

CAZARE (2020-2021)

Calendar ridicare repartiție dosar:  30 septembrie - 2 Octombrie la sediul FSP-UB intre orele 10-16 in sala P4

Lista locurilor distribuite aiciCAZARE (2019-2020)

PROCEDURI

Descarcă METODOLOGIA UB DE CAZARE
Descarcă DOSAR SOCIAL 

Lista locurilor distribuite: 23.09.2019

Lista cererilor primite20.09.2019


Nou! 

Lista locurilor disponibile în vederea redistribuirii este aici

Lista locurilor redistribuite: 03.10.2019

Conform Metodologiei de cazare și Calendarului aferent, studenții care au nevoie de cazare ulterior redistribuirii locurilor de către FSPUB se pot adresa Comisiei centrale de cazare a UB, începând cu data de 7 octombrie 2019 (pot trimite o Cerere de cazare la adresa cazare@rectorat.unibuc.ro). 

Nou! 

Detalii privind locurile din căminele UB repartizate FSPUB sunt disponibile aici.

Nota UB privind salariul minim brut pe economie este disponibilă aici

Nou! 

Dat fiind că numărul de locuri de cazare este mult mai mic decât numărul de solicitări, vă recomandăm programul de cazare alternativă. Detalii sunt disponibile aici.


CALENDAR* - calendarul UB de cazare este disponibil aici
*Datele pot fi modificate în funcţie de potenţiale întârzieri administrative 

21 septembrie 2019 
Afişare liste cereri de cazare primite, inclusiv cu situaţia dosarelor sociale.  

23 septembrie 2019
Afişare listă repartiţii preliminare (
Atenție: această listă poate suferi modificări în urma contestațiilor). 

24 septembrie 2019 
Contestaţii - se depun la secretariat, 
în intervalul orar 9.00 – 14.00.  

25-26 septembrie 2019
Distribuirea repartiţiilor 

Atenţie! La momentul distribuirii repartiţiilor, studenţii vor aduce la facultate cererea de cazare în original. Repartițiile vor fi distribuite în sediul FSPUB din Calea Plevnei nr. 59în intervalul orar 10.00 -13.00 (programul se poate prelungi până la preluarea tuturor studenţilor prezenţi la sediul facultăţii). 

Ȋn incinta facultății studenții NU vor putea fi însoțiți de părinți în vederea primirii repartiției locului în cămin).  02 octombrie-05 octombrie 2019 
Redistribuiri cazare FSPUB

 

 

07 octombrie-11 octombrie 2019 
Redistribuiri cazare (Comisia Central
ă, UB)


FSPUB dispune anual de un număr de locuri de cazare în caminele Universităţii din Bucureşti, proporţional cu numărul de studenţi inmatriculaţi. Numărul locurilor de cazare alocate Facultăţii de Ştiinţe Politice pentru anul universitar 2019-2020 va fi afişat de îndată ce va fi primit de la Rectoratul UB.

FSPUB beneficiază de locuri în căminele studenţeşti ale UB: Grozăvești, Kogalniceanu, Leu, Panduri, Fundeni, Pallady, Stoian Militaru, Poligrafie, Măgurele, iar din anul academic 2014-2015, și în complexul studențesc TEI.

Repartiţia anuală a locurilor de cazare are loc la finele lunii septembrie, potrivit Regulamentului de cazare validat de Consiliul FSPUB şi a metodologiei Universităţii din Bucureşti.

Studenţii FSPUB care beneficiază de stagiu ERASMUS trebuie să trimită cererea conform aceluiaşi calendar, indiferent de semestrul de stagiu.

Studenții etnici români şi studenții internaționali (non UE) din anul I de studiu sunt rugați sa ia legătura cu Direcția Relații Internaționale a UB pentru cazarea 2019-2020.

Notă: Ȋntrucât celelalte documente necesare procesului de repartizare a locurilor de cazare în căminele UB urmează să ne fie transmise de la Rectoratul UB, cererile de cazare pot fi trimise completate şi scanate (in format .pdf) pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro până pe data de 17 septembrie 2019. De asemenea, dosarele sociale aferente pot fi depuse la sediul facultății din Calea Plevnei nr 59, până pe 20 septembrie 2019 (în intervalul orar 10.00 - 14.00).