PERFORMANŢĂ & SPRIJIN
CAZARE

CAZARE (2018-2019)

PROCEDURI
Descarcă DOSAR SOCIAL
Descarcă CONTRACT CAZAREFSPUB dispune anual de un număr de locuri de cazare în caminele Universităţii din Bucureşti, proporţional cu numărul de studenţi inmatriculaţi. Numărul locurilor de cazare alocate Facultăţii de Ştiinţe Politice pentru anul universitar 2018-19 va fi afişat de îndată ce va fi primit de la Rectoratul UB. 

FSPUB beneficiază de locuri în căminele studenţeşti ale UB: Grozăvești, Kogalniceanu, Leu, Panduri, Fundeni, Pallady, Stoian Militaru, Poligrafie, Măgurele, iar din anul academic 2014-2015, și în complexul studențesc TEI. 

Repartiţia anuală a locurilor de cazare are loc la finele lunii septembrie, potrivit Regulamentului de cazare validat de Consiliul FSPUB şi a metodologiei Universităţii din Bucureşti. 

Studenţii FSPUB care beneficiază de stagiu ERASMUS trebuie să trimită cererea conform aceluiaşi calendar, indiferent de semestrul de stagiu. 

Studenții etnici români şi studenții internaționali (non UE) din anul I de studiu sunt rugați sa ia legătura cu Direcția Relații Internaționale a UB (http://www.unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-relatii-internationale/biroul-cooperare-internationala-si-studenti-straini/) pentru cazarea 2018-19.

Notă: Ȋntrucât celelalte documente necesare procesului de repartizare a locurilor de cazare în căminele UB urmează să ne fie transmise de la Rectoratul UB, cererile de cazare pot fi trimise completate şi scanate (in format .pdf) pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro până pe data de 08 septembrie 2018. De asemenea, dosarele sociale aferente pot fi depuse la sediul facultății din Str Spiru Haret nr 8, până la aceeaşi dată (în intervalul orar 10.00 - 14.00). 

Informaţii suplimentare 
cazare@fspub.unibuc.ro