GHID DE ŞCOLARITATE
ELIBERAREA DIPLOMELOR

Absolvenţii, după susţinerea examenului de licenţă sau a examenului de disertaţie, în termen de 12 luni de la susţinerea şi promovarea examenelor de licenţă sau disertaţie, vor primi diploma de licenă sau de disertaţie însoţită de suplimentul la diplomă. 

Diplomele de studii se întocmesc de către Biroul Acte de Studii al Universităţii din Bucureşti în termen de 12 luni de la susţinerea şi promovarea examenelor de licenţă sau disertaţie.

Atât diploma de licenţă sau disertaţie, cât şi suplimentul la diploma de licenţă sau disertaţie se ridică de către absolvent, personal, de la Biroul Acte de Studii al Universităţii din Bucureşti.

Până la eliberarea diplomei de licenţă sau de disertaţie însoţită de suplimentul la diplomă, absolvenţii primesc, în termen de 30 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de licenţă sau disertaţie, o adeverinţă de absolvent cu examen de licenţă, respectiv disertaţie.