EXAMENE FINALIZARE STUDII
LICENŢĂ
PROCEDURI
Examenul de licenţă are două componente:
 • Examen scris în baza unei tematici;
 • Susţinerea orală a lucrării de licenţă.
Pentru a putea participa la examenul de licenţă, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
 • Cerea de înscriere 
 • Lucrarea în format imprimat (exemplarul original);
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
 • Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului); 
 • Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică; 
 • Certificatul de naştere-copie legalizată; 
 • Diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul);
 • Certificatul lingvistic; 
 • Dosar plic, nescris.
Secretariatul completează acest dosar cu
 • Referatul coordonatorului lucrării de licenţă