EXAMENE FINALIZARE STUDII
MASTER
PROCEDURI
Examenul de finalizare a studiilor de master constă în susţinerea orală a lucrării de dizertaţie.

Pentru a putea participa la acest examen, studentul trebuie să fi absolvit toţi anii de studiu şi să depună un dosar de înscriere care conţine următoarele acte:
 • Cerea de înscriere;
 • Lucrarea (exemplarul original);
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
 • Declaraţia de onestitate, pe propria răspundere (inclusiv avizul coordonatorului);
 • Fişa de lichidare vizată la Biblioteca facultăţii;
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică; 
 • Certificatul de naştere-copie legalizată; 
 • Diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 
 • Diplomă de licență în copie legalizată;
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul); 
 • Dosar plic, nescris.
Secretariatul completează acest dosar cu
 • Referatul coordonatorului lucrării de dizertaţie