GHID DE ŞCOLARITATE
PRELUNGIREA ŞCOLARITĂŢII

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, prelungirea şcolarităţii se poate face în următoarele condiţii:

PRELUNGIREA GRATUITĂ
Consiliul FSPUB poate aproba prelungirea şcolarităţii gratuite cu un an universitar faţă de durata legală de şcolarizare în următoarele situaţii:
  • cazuri medicale atestate prin certificate medicale, însumând cel puţin 60 zile de concediu medical, confirmate de Spitalul Studenţesc;
  • participarea sportivilor de performanţă la programe speciale de pregătire şi la competiţii naţionale şi internaţionale; 
  • concedii de maternitate şi îngrijirea copilului (2 ani prin excepţie). 

PRELUNGIREA CU TAXĂ
Consiliul FSPUB poate aproba prelungirea şcolarităţii cu taxă cu 1-2 semestre faţă de durata legală de şcolarizare în următoarele situaţii: 
  • nefinalizarea obligaţiilor şcolare: studentul care la finalul studiilor, după parcurgerea numărului de semestre (ani de studii) prevăzute în planul de învăţământ pentru durata studiilor, nu şi-a finalizat în totalitate obligaţiile şcolare şi are un număr de maxim 5 restanţe, poate solicita prelungirea şcolarităţii cu 1-2 semestre în condiţiile art. 58 din Legea învăţământului (cu taxă) şi ale hotărârilor Consiliului FSPUB. 
  • acumularea de credite suplimentare: după încheierea ciclului de studii, studentul poate obţine, la cerere, 1-2 semestre de prelungire a şcolarităţii, pentru a acumula credite suplimentare, necesare obţinerii unor specializări sau calificări secundare în cadrul FSPUB.