GHID DE ŞCOLARITATE
RELUAREA STUDIILOR


RELUAREA STUDIILOR

Studentul care a întrerupt studiile își poate relua studiile la cerere. Cererea se depune personal, la secretariatul facultății, până la data de 15 septembrie.

La reluarea studiilor, studentul va susţine eventualele diferenţe apărute prin modificarea planului de învăţământ şi va beneficia de recunoaşterea examenelor promovate până la momentul întreruperii duratei de școlarizare, în baza sistemului de credite transferabile.