PERFORMANŢĂ & SPRIJIN
MOBILITĂŢI INTERNAŢIONALE

Studenţii FSPUB pot efectua stagii de schimb internaţional academic recunoscut cu universităţile cu care FSPUB are încheiate astfel de acorduri. Actualmente FSPUB are încheiate acorduri de tip ERASMUS cu finanţare din partea Comisiei Europene cu peste 60 de universităţi din 15 state europene şi un acord tip CEEPUS cu universităţi din Europa Centrală şi de Est, cu finanţarea guvernelor statelor partenere. 

  • Mobilităţile Erasmus permit parcurgerea unui semestru de studii într-o universitate parteneră din alt stat, fără plata taxelor şcolare, cu sau fără bursă de studii şi cu recunoaşterea integrală a parcursului şcolar din universitatea gazdă (i.e. stagiul Erasmus înlocuieşte planul de studii FSPUB pentru semestrul în care a fost efectuat). 
  • Mobilităţile CEEPUS permit scurte stagii de documentare şi studii, de regulă de o lună, în universităţile partenere din acordul CEEPUS, în domeniul în care a fost încheiat acordul, fără înlocuirea planului de studii FSPUB pe perioada pe care se desfăşoară mobilitatea.

Mai multe detalii
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI COMUNICARE
SERVICIUL MOBILITĂŢI INTERNAŢIONALE

Coordonator (începând cu 15 ianuarie 2021): 
Asist. Dr. Irina Matei