MOBILITĂŢI ERASMUS+

ERASMUS (din 2014 Erasmus+) este un program de mobilitate şi cooperare în învăţământul superior, parte a programului Învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme - LLP) gestionat de Comisia Europeană (Uniunea Europeană). 

În România, instituţia naţională care gestionează şi alocă fondurile pentru acest program în numele Comisiei Europene este Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

În fiecare an, aceasta alocă universităţilor româneşti care au semnat o Cartă Erasmus fondurile necesare finanţării de stagii ERASMUS+. 

MOBILITĂȚI DE STUDII
Universitatea din Bucureşti alocă fiecărei facultăţi un număr de burse în funcţie de performanţele ERASMUS din anul precedent. Concursul pentru obţinerea acestora este organizat de fiecare facultate în parte, în luna martie sau aprilie pentru anul următor academic, indiferent de semestrul în care are loc mobilitatea. 

Prin componenta care se adresează studenţilor, de la înfiinţarea programului (1987) şi până în prezent, peste 3 milioane de studenţi la nivel de licenţă, master sau doctorat au beneficiat de un stagiu de mobilitate ERASMUS într-o universitate europeană. 

În cadrul unui astfel de stagiu, studenţii urmează cursuri într-o universitate din alt stat decât cel în care se află universitatea la care sunt înscrişi ca studenţi la zi, în acelaşi domeniu ca şi la universitatea de origine şi fără plata taxelor şcolare

Parcursul la universitatea gazdă este recunoscut de universitatea de origine prin intermediul sistemului european de credite transferabile (ECTS) şi este inclus în suplimentul la diplomă emis la absolvirea anilor de studiu la universitatea de origine. 

De regulă, stagiul durează un semestru şi este remunerat.

Pentru a putea studia într-o altă universitate europeană prin intermediul unei burse ERASMUS este necesar ca între acea universitate şi universitatea gazdă să fi fost semnat un acord ERASMUS pentru acel domeniu de studii.


MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ
Începând din anul academic 2015-2016, semestrul 2, studenții Universității din București pot beneficia și de mobilități de practică. Selecția pentru aceste mobilități se face direct la Biroul Erasmus+ al Universității din București. Mai multe detalii