PROGRAME DE PRACTICĂ
INTERNSHIP & WORK EXPERIENCE PROGRAMS
STAGES PROFESSIONNELSLista organizațiilor partenere FSPUB pentru practica studențească este disponibilă aici.

Programe de practică | Internship & work experience programmes | Stages professionnels

Showing posts 1 - 5 of 54. View more »


LICENŢĂ
Toţi studenţii anului 2 ai ciclului de licenţă trebuie să efectueze, pe parcursul celor două semestre ale anului universitar, stagii de practică cu o durată de 56 de ore pe semestru. 

Stagiul poate fi efectuat: 
  • în instituţii, organizaţii, asociaţii, campanii, redacţii de profil, etc. ;
  • sub coordonarea unui profesor al facultăţii care oferă posibilitatea unei cercetări sau a unui proiect ce presupune activitate practică; 
  • într-un proiect iniţiat de un grup de studenţi (organizare de dezbateri, conferinţe, etc) cu avizul profesorului de practică 
Studenţii care nu au găsit loc de practică pot participa la un seminar de informare şi consiliere, trimiţând un email la practica@fspub.unibuc.ro (vor primi o programare). 

Reprezentanţii de an strâng formularele de practică de la colegii lor şi le predau profesorului coordonator de practică pentru respectiva secţie/grupă, în tabel nominal, la data fixată din timpul sesiunii. 

Studenţii străini fac practică. 

Studenţii care sunt plecaţi în Erasmus fac practică numai pentru semestrul pe care îl efectuează în România.


MASTER
Studenţii de la masterul Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european trebuie să efectueze 2 stagii de practică timp de 2 luni. Stagiile pot fi efectuate în instituţii publice sau private naţionale sau internaţionale.

Documente stagiu practică

Adeverință de practică (emisă de partenerul de practică)

ACORD CADRU INSTITUȚIONAL (ACORD STANDARD)

CONVENȚIE DE PRACTICĂ (LICENȚĂ / MASTER

CAIET DE PRACTICĂ (LICENȚĂ / MASTER)

FIȘĂ DE EVALUARE TUTORE (ÎN INSTITUȚIA DE PRACTICĂ)

ACORD OPERATORI ASOCIAȚI PRACTICĂ UB
ANEXA 2 LA CONVENȚIA 2020