Anunțuri practică | Announcements internships | Annonces stages pratiques

Anunțuri practică
Announcements internships
Annonces stages pratiques

[Aprilie 2019] Stagii de practică pentru masteranzi în domeniul OSINT la Serviciul de Informații Externe

posted 13 Apr 2019, 03:43 by Anca Dohotariu   [ updated 13 Apr 2019, 03:44 ]

În cursul anului 2019, masteranzii Universității din București au posibilitatea de a-și face stagiile de practică în cadrul Serviciului de Informații Externe în domeniul OSINT (Open Source Intelligence).

Stagiile sunt destinate studenților de la Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism și Științele Comunicării, Limbi și Literaturi Străine, Științe Politice, Psihologie și Științele Educației aflați la finalul primului an de masterat, respectiv celor de la Facultatea de Drept, aflați la sfârșitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an.

Stagiile sunt structurate în două serii de practică, desfășurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa, de regulă, patru studenți. Numărul de credite transferabile care va fi obținut în urma desfășurării stagiului se stabilește de către Universitatea din București.

Pentru a fi acceptați, cei interesați trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România și să nu aibă cazier judiciar. Departajarea se va face în funcție de mediile obținute la examenele de licență și masterat.

În vederea înscrierii, studenții interesați vor depune la Secretariatul General sau la Secretariatul Senatului Universității din București, până cel târziu la data de 30 aprilie 2019, un dosar (în două exemplare) care să conțină:

  • cererea de înscriere, (model atasat) în care se va preciza și motivația participării la stagiu;
  • curriculum vitae actualizat;
  • cel puțin două recomandări din partea unor personalități academice sau universitare din domeniul de referință științifică al studentului;
  • adeverință care să ateste urmarea cursurilor masterale, nota de admitere și media primei sesiuni de examene;
  • copie a diplomei de licență ori a adeverinței de absolvire a studiilor de licență;
  • copie a actului de identitate.

Selecția studenților care îndeplinesc condițiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanți ai Rectoratului Universității din București și ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituției, procesul de selecție urmărește cu precădere identificarea masteranzilor interesați de domeniile geopoliticii și relațiilor internaționale, care au abilități de gândire strategică și cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidați și, dacă este nevoie, în interviuri cu aceștia, se finalizează până la 1 iunie 2019.

[Practică de specialitate] în cadrul Biroului Parlamentar – Deputat Gabriel Petrea

posted 4 Apr 2019, 05:27 by Anca Dohotariu   [ updated 4 Apr 2019, 05:28 ]


Biroul Parlamentar – Deputat Gabriel Petrea  în parteneriat cu Facultatea de Drept – Universitate din București oferă 6 de locuri disponibile pentru realizarea stagiului de practică de specialitate.

Dacă ești comunicativ, proactiv și interesat de modul de lucru al Camerei Deputaților precum și de mecanismele de luare a deciziei află că ți-ai găsit stagiul de practică perfect pentru tine.

Nu uita să aduci și ideile tale de modificare a cadrului legal actual și împreună le vom transforma în inițiative legislative ce vor fi depuse spre dezbatere și adoptare în Plenul Camerei Deputaților.

Principalele abilități însușite și activități desfășurate în cadrul stagiului:

•             Însușirea mecanismelor de funcționare ale Camerei Deputaților;
•             Învățarea circuitului proiectelor de acte normative ;
•             Participarea la ateliere de studiu în compania parlamentarilor tineri din cadrul tuturor partidelor;
•             Participarea cu rol de observator la ședințele Camerei Deputaților;
•             Participarea cu rol de observator la ședințele comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților;
•             Realizarea de rapoarte și sinteze cu privire la inițiativele legislative realizate de către Biroul Parlamentar;
•             Activități specifice Biroului Parlamentar: activități de răspuns la petițiile și solicitările cetățenilor, întocmire documentații, elaborare studii, rapoarte, sinteze în domenii de interes;
•             Monitorizarea parcursului inițiativelor legislative din domeniile: educație, tineret, IT, voluntariat, muncă, debirocratizare, digitalizare, drepturile omului, etc;
•             Elaborarea de propuneri de acte normative pentru ședința de simulare a activității Plenului Camerei Deputaților;
•             Participarea cu rol activ la ședința de simulare a activității Plenului Camerei Deputaților.

Înscrierea se realizează până la data de 23 aprilie 2019, prin completarea formularului disponibil la următoarea adresă: https://forms.gle/8XreG84sAEVYi4LD6
Pentru detalii și informații suplimentare, persoana de contact este domnul Laurențiu Mazilu, e-mail: laurentiu.mazilu1@gmail.com<mailto:laurentiu.mazilu1@gmail.com>.


[Internship] 80east. Apartamentul comunist - proiect Funky Citizens

posted 5 Mar 2019, 10:57 by Anca Dohotariu   [ updated 6 Mar 2019, 02:47 ]


Funky Citizens oferă posibilitatea desfăşurării unui internship în cadrul proiectului "80east. Apartamentul comunist".

Mai multe informaţii şi imagini pot găsi şi pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/optzecist/, sau pe site-ul proiectului https://80east.ro/ ,  sau în documentul ataşat.  

[Internship neplătit FONPC] ”Reziliența și prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool”

posted 5 Mar 2019, 10:50 by Anca Dohotariu   [ updated 5 Mar 2019, 10:50 ]

”Reziliența și  prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool”

Alăturați-vă Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru a promova şi apăra drepturile copilului!

 

De două ori pe an FONPC lansează un apel pentru tinerii care doresc să facă parte din echipa de stagiari implicați în acțiunile derulate de Federație şi membrii săi.  

 

Pentru stagiari este o reală oportunitate de a lucra într-un mediu internațional şi de a câștiga experiență în domeniul protecției şi promovării drepturilor copilului dar şi în domeniul influențării politicilor publice şi al societății civile. 

 

Pentru stagiari este o șansă să de fi implicat într-un proiect care îl poate ajuta pentru finalizarea tezei de doctorat, de master sau a lucrării de licență.  

 

Este o ocazie extraordinară de a lucra într-o echipă multi-disciplinară şi într-o rețea națională de organizații neguvernamentale, dinamică, prezentă la nivel național şi internațional. 

 

Pentru FONPC aceasta este o ocazie excelentă de a beneficia de entuziasmul, motivația şi experiența tinerilor stagiari. 

 

Perioada de stagiatura poate dura între 6 luni şi un an şi nu este plătită. 

 

Stagiarii sunt voluntari şi vor beneficia de decontul transportului pe lună în toată această perioadă (transport local metrou sau RATB). 

Se va încheia cu fiecare stagiar un contract de voluntariat în baza legislației în vigoare.

Stagiarilor li se pot suporta cheltuielile de transport, cazare, masă pentru participarea la evenimente în țară și în străinătate. 

 

FONPC încurajează toți tinerii să aplice pentru aceste posturi fără nicio discriminare, de gen, dizabilități, statut, naționalitate, etnie, rasa, statut economic sau social, culoare a pielii, religie, convingeri sau orientări sexuale. Cerințele specifice acestei poziții în cadrul FONPC sunt detaliate mai jos.  

 

 

Cum puteți aplica?

Ca să deveniți stagiari la FONPC trebuie să îndepliniți următoarele criterii:

-    Să fiţi înscriși într-o formă de învățământ superioară sau pos-universitară (de tip masterat, doctorat) – se vor solicita acte doveditoare certificate, adeverințe, diplome etc. 

-    Să aveţi o scrisoare de motivare prin care să demonstrați că sunteți dornici şi disponibili pentru noi experiențe, cunoștințe şi practici. în domeniul drepturilor copilului şi al dezvoltării sectorului neguvernamental, al politicilor publice privind copilul şi societatea civilă. 

-    O scrisoare de recomandare de la două cadre didactice (profesor, lector, conferențiar, asistent universitar).

-    Să aveţi cunoștințe şi abilități lingvistice în una din limbile oficiale ale UE (Engleză sau Franceză) – scris şi citit. Orice altă limbă a UE poate fi un atu. Limba română este un criteriu obligatoriu. 

-    CV în format Europass în limba romană şi sau franceză şi engleză. 

Responsabilități:
Veți fi implicat în implementarea proiectului ””Reziliența și  prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool”, implementat de Federația ONG-urilor pentru Copil - FONPC  și Step by Step România cu sprijinul financiar al Ursus Breweries. 

Responsabilitățile specifice acestui post include următoarele: 

-      Redactarea de rapoarte ale întâlnirilor de lucru, a conferințelor, atelierelor de lucru, ședințe de echipă, întâlniri ale experților etc. 

-      Muncă de documentare şi redactare de documente : comunicate de presă, analize de politici publice, studii de caz, analize de situații, luări de poziție, manifest-uri, scrisori publice etc. 

-      Asistarea coordonatorului de proiect la implementarea proiectului : planificarea activităților, participarea la activitățile proiectului.

-      Participarea la ședințele de echipă. 

-      Asistă echipa FONPC în dezvoltarea comunicării interne şi externe, contribuie la comunicarea social media : Facebook, social media etc şi la ameliorarea website-ului FONPC.

-      Va sprijini organizarea cursurilor de formare ce vor avea loc în: București, Brașov, Buzău, Sălaj, Vaslui, Dâmbovița, Galați și Arad, la care vor  participa profesioniști din sistemul de educație clasic și step by step (în județele în care există acest program) și va avea ca subiect formarea profesioniștilor care lucrează cu părinții și copiii. Stagiarul poate participa dacă dorește la unul sau mai multe cursuri, în funcție de programul său. 

-      Fiecare atelier va fi promovat în mediu on-line, astfel încât cât mai multe persoane să aibă acces la aceste informații. 

-      Va sprijini organizarea în cele 8 județe mai sus amintite câte un atelier de lucru pentru părinți, cu scopul ameliorării și al formării de noi competențe parentale. Profesioniștii formați în cadrul cursurilor de formare mai sus amintite vor derula aceste ateliere, împreună cu echipa FONPC și Step by Step. 

-      Atelierele vor fi organizate pe sesiuni de lucru și vom aborda teme precum: Cum să fii un părinte mai bun; Gestionarea stresului și a furiei/ Discuții dificile; Cum să comunici eficient cu copilul tău!; Disciplinarea și regulile/parenting pozitiv; Ce este reziliența și cum ajung oamenii să se vindece; Prevenirea abuzului și consecințelor acestuia asupra dezvoltării copilului; Cum vorbim cu copiii despre alcool; Prevenirea consumului de alcool în familie.

 

Descrierea proiectului

Beneficiari:Peste 100 de profesioniști care lucrează în sistemul Step by Step, in școli din sistemul public de educație preșcolară și școlară, profesioniști din domeniul educației timpurii şi școlară, peste 100 de părinți din județele în care proiectul își va derula activitățile. 

Perioada desfășurării proiectului: ianuarie – decembrie 2019 

Scopul proiectului: 

Programul "Prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool” își propune prevenirea consumului excesiv de alcool și a violenței în contextul consumului excesiv de alcool, prin dezvoltarea competențelor parentale, promovarea bunelor tratamente, a metodelor pozitive de educație în rândul familiilor din România. Programul dorește, de asemenea, să sprijine formarea profesioniștilor din domeniul educației timpurii, al parentalității și din domeniul social, care să contribuie la sprijinirea părinților astfel încât să fie prevenit abuzul împotriva copiilor și consumul excesiv de alcool și să se creeze un mediu favorabil vindecării, rezilienței. 

Obiectivele proiectului:

³Îmbunătățirea capacității profesioniștilor din sistemul de educație și a părinților pentru promovarea bunelor  tratamente în școală și familie, în vederea unei bune dezvoltări a copiilor, a prevenirii violenței și a consumului excesiv de alcool în familie și a prevenirii consumului de alcool în rândul minorilor 

³Îmbunătățirea mediului de viață al copiilor prin creșterea capacității adulților din jurul lor de a înțelege și de a le respecta nevoile și de a le asigura drepturile folosind abordarea de reziliență.

³Dezvoltarea unei rețele de profesioniști (psihologi, asistenți sociali, pedagogi sociali, educatori, profesori și medici etc) care să creeze la nivel comunitar bazele unei colaborări interinstituționale în scopul promovării bunelor tratamente, a practicilor educaționale pozitive, astfel încât cât mai mulți părinți să-și poată susține copiii și să-i sprijine astfel încât să devină rezilienți.

³  

Program şi mod de lucru

Programul de lucru va fi stabilit cu Fiecare stagiar în parte în funcție de forma de învățământ pe care o urmează şi programul de studiu. În medie un stagiar va petrece între 2 şi 4 ore pe zi la FONPC. 

 

Oferim stagiarilor o pregătire de două zile pentru a se familiariza cu domeniul de lucru al FONPC, cu echipa şi cu procedurile de lucru. 

Stagiarii pot participa la activitățile directe ale FONPC în funcție de programul său, de prioritățile sale şi de nevoile echipei de implementare a proiectului. Poate participa la întâlnirile experților, la conferințe, la întâlnirile cu autoritățile publice, la realizarea de analize, studii şi cercetări etc. 

 

Fiecare stagiar va avea un tutore (o persoană care se va ocupa de instruirea şi de integrarea sa în cadrul FONPC). 

 

Stagiarul va avea o ședință de planificare la începutul mandatului său, pentru stabilirea obiectivelor şi a planului de lucru. Directorul executiv FONPC şi tutorele responsabil de stagiar, împreună cu stagiarul vom avea cel puțin o astfel de întâlnire. Obiectivele vor fi evaluate după șase luni, când se va realiza şi o evaluare activităţii stagiarului. Evaluarea se va face de către directorul executiv al FONPC, tutore şi stagiari. Stagiarul va pregăti un raport de activitate la şase luni şi la finalul mandatului său.  

 

Cum să aplicați ?

-      Aplicațiile se vor trimite in format electronic pe adresa : daniela.gheorghe@fonpc.ro, până la data 11 martie 2019 în apelul pentru aplicații.

-      Aplicații vor conține : CV, scrisoarea de motivație şi cele două recomandări din partea cadrelor didactice.  

-      Doar aplicațiile care vor fi trimise în perioada stabilită, vor fi luate în considerare. 

-      Veți primi un răspuns la aplicația dvs. în termen de maximum 15 de zile de la data la care se va încheia apelul prezent. 

[Workshop 4-7/12/2018] ”Investigarea Corupției și Crimei Organizate – Tehnici Avansate de Colectare și Procesare a Datelor”

posted 23 Nov 2018, 10:14 by Anca Dohotariu   [ updated 23 Nov 2018, 10:14 ]RISE Project România, membră Organized Crime and Corruption Reporting Project invită studenții FSPUB să participe la workshop-ul ”Investigarea Corupției și Crimei Organizate – Tehnici Avansate de Colectare și Procesare a Datelor”, care se va desfășuara la București în perioada 4-7 decembrie 2018.

Proiectul este finanțat de Ambasada SUA și include organizarea de workshop-uri în marile centre universitare din țară. Prin participarea activă la acest workshop, studenții vor avea posibilitatea de a învăța și de a pune în practică tehnici avansate de colectate de date, analiză de date cât și tehnici de vizualizare a informației. 

Participarea la workshop este gratuită, toate costurile (plata trainerilor, mesele de prânz, închirierea sălii, etc.) fiind suportate de RISE Project. La finalul cursurilor, studenții vor primi adeverințe de paricipare din partea Rise Project, cu posibilitatea de a fi recrutați pe viitor. 

Workshop-ul se va întinde pe durata a 4 zile (4-7 decembrie), între orele 10:30 si 16:30.

Studenții se pot înscrie la curs prin trimiterea unui CV și a unei scrisori de intenție
la adresa contact@riseproject.ro, urmând a fi selectați maxim 20 de participanți.

http://www.riseproject.ro/

https://reportingproject.net/occrp/

[Stagii de practică] - Administrația Prezidențială

posted 26 Oct 2018, 02:00 by Anca Dohotariu   [ updated 27 Nov 2018, 02:38 ]

FSPUB lansează un nou apel pentru selecția studenților FSPUB în vederea efectuării unor stagii de practică, în cadrul Administrației Prezidențiale,  de-a lungul anului universitar 2018-2019. 


Eligibilitate şi condiții de desfăşurare a stagiului: 

        - studenții în anul al III-lea de licență, masteranzii (orice an) şi doctoranzii (orice an) interesați sunt rugați să trimită până pe data de 9 noiembrie 2018, ora 12.00, CV-ul şi o scrisoare de intenție la adresa 
burse@fspub.unibuc.ro 

        - pregătire şi competenţe în domeniul politicii interne; 

        - disponibilitatea de a lucra pe un laptop personal şi prin intermediul unei conexiuni internet proprii (stick, hotspot cu mobilul).

        - un număr de 4 studenţi FSPUB îşi vor efectua stagiile de practică de-a lungul anului universitar 2018-2019 (câte un student pe lună, pe durata ianuarie 2019 – aprilie 2019 inclusiv) 


Calendar selecţie: 


        9 noiembrie 2018, ora 12.00: studenții interesați vor trimite CV-ul şi o scrisoare de intenție la adresa 
burse@fspub.unibuc.ro 

 

        20 noiembrie 2018 – FSPUB transmite Administrației Prezidențiale lista candidaților selectați, precum şi CV-urile şi scrisorile de intenţie ale acestora; 


        20 - 30 noiembrie 2018: analiza CV-urilor și a scrisorilor de intenție şi programarea interviurilor cu candidații selectați (se vor prezenta la interviu doar studenții contactați direct de Administrația Prezidențială). Atenție! studenții selectați vor fi contactați cu cel mult 48 de ore înainte de interviu, prin urmare este important ca în perioada 20-30 noiembrie, din motive organizatorice, candidații selectați să fie disponibili pentru a se prezenta la interviu. 

        03 decembrie 2018 – FSPUB face publice numele studenţilor selectaţi


        7 ianuarie 2019 – primul student începe stagiul de practică (data orientativă, în funcţie de procesul administrativ de selecție). 


Lista studenților selectați în urma interviului de la Administrația Prezidențială este disponibilă aici.


[Internship] PSnews

posted 4 Oct 2018, 02:15 by Anca Dohotariu   [ updated 4 Oct 2018, 02:37 ]Echipa psnews.ro este formată dintr-un grup de jurnalişti care nu sunt mulţumiţi doar cu ceea ce aud în conferinţele de presă, de ceea ce citesc în comunicatele sau declaraţiile oficiale ale politicienilor, ci prezintă spusele şi faptele oamenilor ce compun clasa politică aşa cum sunt ele, necenzurate de consilieri, netrecute prin filtru de partid, necosmetizate. Pe scurt, noi vă prezentăm ştirea, dvs trageţi singuri concluziile.
 Pentru că suntem profesionişti nu ne rezumăm doar la a prezenta vorbe şi fapte, ci le ilustrăm cu documente în exclusivitate, fotografii şi înregistrări video.

 

În acest context, avem în vedere cooptarea unor studenți în internship neplătit, cu posibilitatea angajării acestora. 

 

Scopul nostru este de a forma acești studenți în domeniul jurnalistic, prin conectarea lor la cotidianul vieții de ziarist.

 

Perioada de internship neplătit va fi de 4 săptămâni, 4 ore pe zi, de luni până vineri, intervalul orar urmând a fi stabilit în funcție de programul fiecăruia dintre studenți.Pentru detalii, o puteți contacta pe Marinela Angheluș, redactor-șef Psnews.romarinela.anghelus@gmail.com

 

[ Anunț internship ] - Societatea Academică din România

posted 13 Jul 2018, 00:49 by Anca Dohotariu   [ updated 13 Jul 2018, 00:50 ]


Internship - Societatea Academică din România

 

 

Societatea Academică din România recrutează stagiari pentru activităţi de documentare în domeniul politicilor publice, comunicare şi administrative.

 

Responsabilităţi:

- activităţi de cercetare și monitorizare în domeniul politicilor publice;

- acordarea de asistenţă în organizarea unor evenimente, campanii, etc;

- participarea la evenimente de politici publice;

- participarea la redactarea unor cereri de finanțare pentru proiecte viitoare;

- acordarea de asistenţă în departamentul de relaţii publice (inclusiv prelucrarea unor materiale pentru comunicarea online);

- activităţi de comunicare și administrative pentru campaniile Școli Curate, Ia Statul La Întrebări, Verifică Integritatea, Harta Corupției, Harta transparenței decizionale.

 

Cerinţe:                             

- studii superioare finalizate sau în desfășurare;

- interes pentru unul din domeniile: politici publice, ştiinţe politice, anticorupție, educație, justiție, antidiscriminare, egalitate de şanse, drepturile omului, comunicare şi relaţii publice;

- interes pentru actualitatea politică şi pentru activitatea instituţiilor publice.

Reprezintă un avantaj:

- competenţe de lucru cu WordPress și editare foto/video;

- o bună cunoaştere a limbii engleze

 

Durată: 2-3 luni

 

Timp de lucru: 20 ore/ săptămână

Acest stagiu este neremunerat. La finalul perioadei de stagiu se va acorda o scrisoare de recomandare şi o adeverinţă de practică. Stagiul va avea la bază semnarea unui contract de voluntariat.

 

*Potrivit Legii nr. 78/2014 privind reglementarea voluntariatului, activitatea de voluntariat este considerată experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității și de domeniul studiilor absolvite.

 

Documente aplicaţie: Curriculum Vitae şi scrisoare de intenţie. Aceastea vor fi trimise la adresa: office@sar.org.ro

 

[Program de internship] - Policy Center for Roma and Minorities

posted 26 Apr 2018, 03:54 by Anca Dohotariu   [ updated 26 Apr 2018, 03:54 ]


Policy Center for Roma and Minorities recrutează stagiari interesați de problematica incluziunii sociale.

Programul de internship va avea o durată de trei luni, perioadă care va fi atestată printr-un certificat și o scrisoare de recomandare. 

Cei interesați sunt rugați să trimită un CV şi o scrisoare de intenție la adresa office@policycenter.eu, până pe data de 7 mai 2018

Mai multe detalii sunt disponibile în documentul ataşat acestui anunț.

[Stagiu de practică studențească în domeniul OSINT 2018]

posted 27 Feb 2018, 02:07 by Anca Dohotariu   [ updated 27 Feb 2018, 02:07 ]

Stagiu de practică studențească în domeniul OSINT organizat de

Serviciul de Informații Externe în anul 2018

 

În cursul anului 2018, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiția organizării şi desfăşurării, în colaborare cu Universitatea din București, a stagiului de practică în domeniul OSINT (Open Source Intelligence).

Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.

Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiului se stabilește de către Universitatea din București.

Stagiul este destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat, la Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism şi Știinţele Comunicării, Limbi şi Literaturi Străine, Știinţe Politice, respectiv la sfârşitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an, la Facultatea de Drept.

Stagiul este structurat în două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa maximum 4 studenţi.

Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

·      sunt studenți în anul I de masterat la disciplinele menționate;

·      au exclusiv cetăţenie română şi domiciliul în România;

·      nu au cazier judiciar;

·      au absolvit cursurile universitare cu nota la licenţă peste 8,50;

·      au fost admişi la cursurile de masterat cu nota peste 8,50.

 

În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti, cel târziu până la data de 15 aprilie, în două exemplare, un dosar de înscriere care conţine:

a)   cerere de înscriere, în care se va preciza și motivația participării la stagiu (modelul se găsește la secretariatele facultăților cuprinse în program și la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti);

b)    curriculum vitae actualizat;

c)    cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;

d)    adeverinţă care să ateste urmarea cursurilor masterale și nota de admitere la master;

e)    copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;

f)     copie a actului de identitate.

 

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai Rectoratului Universității din București, ai Institutului de Studii Diplomatice şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidați și, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti (Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46), telefon: 021-3059713.

 

 

1-10 of 54