[Internship neplătit FONPC] ”Reziliența și prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool”

posted 5 Mar 2019, 10:50 by Anca Dohotariu   [ updated 5 Mar 2019, 10:50 ]

”Reziliența și  prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool”

Alăturați-vă Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru a promova şi apăra drepturile copilului!

 

De două ori pe an FONPC lansează un apel pentru tinerii care doresc să facă parte din echipa de stagiari implicați în acțiunile derulate de Federație şi membrii săi.  

 

Pentru stagiari este o reală oportunitate de a lucra într-un mediu internațional şi de a câștiga experiență în domeniul protecției şi promovării drepturilor copilului dar şi în domeniul influențării politicilor publice şi al societății civile. 

 

Pentru stagiari este o șansă să de fi implicat într-un proiect care îl poate ajuta pentru finalizarea tezei de doctorat, de master sau a lucrării de licență.  

 

Este o ocazie extraordinară de a lucra într-o echipă multi-disciplinară şi într-o rețea națională de organizații neguvernamentale, dinamică, prezentă la nivel național şi internațional. 

 

Pentru FONPC aceasta este o ocazie excelentă de a beneficia de entuziasmul, motivația şi experiența tinerilor stagiari. 

 

Perioada de stagiatura poate dura între 6 luni şi un an şi nu este plătită. 

 

Stagiarii sunt voluntari şi vor beneficia de decontul transportului pe lună în toată această perioadă (transport local metrou sau RATB). 

Se va încheia cu fiecare stagiar un contract de voluntariat în baza legislației în vigoare.

Stagiarilor li se pot suporta cheltuielile de transport, cazare, masă pentru participarea la evenimente în țară și în străinătate. 

 

FONPC încurajează toți tinerii să aplice pentru aceste posturi fără nicio discriminare, de gen, dizabilități, statut, naționalitate, etnie, rasa, statut economic sau social, culoare a pielii, religie, convingeri sau orientări sexuale. Cerințele specifice acestei poziții în cadrul FONPC sunt detaliate mai jos.  

 

 

Cum puteți aplica?

Ca să deveniți stagiari la FONPC trebuie să îndepliniți următoarele criterii:

-    Să fiţi înscriși într-o formă de învățământ superioară sau pos-universitară (de tip masterat, doctorat) – se vor solicita acte doveditoare certificate, adeverințe, diplome etc. 

-    Să aveţi o scrisoare de motivare prin care să demonstrați că sunteți dornici şi disponibili pentru noi experiențe, cunoștințe şi practici. în domeniul drepturilor copilului şi al dezvoltării sectorului neguvernamental, al politicilor publice privind copilul şi societatea civilă. 

-    O scrisoare de recomandare de la două cadre didactice (profesor, lector, conferențiar, asistent universitar).

-    Să aveţi cunoștințe şi abilități lingvistice în una din limbile oficiale ale UE (Engleză sau Franceză) – scris şi citit. Orice altă limbă a UE poate fi un atu. Limba română este un criteriu obligatoriu. 

-    CV în format Europass în limba romană şi sau franceză şi engleză. 

Responsabilități:
Veți fi implicat în implementarea proiectului ””Reziliența și  prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool”, implementat de Federația ONG-urilor pentru Copil - FONPC  și Step by Step România cu sprijinul financiar al Ursus Breweries. 

Responsabilitățile specifice acestui post include următoarele: 

-      Redactarea de rapoarte ale întâlnirilor de lucru, a conferințelor, atelierelor de lucru, ședințe de echipă, întâlniri ale experților etc. 

-      Muncă de documentare şi redactare de documente : comunicate de presă, analize de politici publice, studii de caz, analize de situații, luări de poziție, manifest-uri, scrisori publice etc. 

-      Asistarea coordonatorului de proiect la implementarea proiectului : planificarea activităților, participarea la activitățile proiectului.

-      Participarea la ședințele de echipă. 

-      Asistă echipa FONPC în dezvoltarea comunicării interne şi externe, contribuie la comunicarea social media : Facebook, social media etc şi la ameliorarea website-ului FONPC.

-      Va sprijini organizarea cursurilor de formare ce vor avea loc în: București, Brașov, Buzău, Sălaj, Vaslui, Dâmbovița, Galați și Arad, la care vor  participa profesioniști din sistemul de educație clasic și step by step (în județele în care există acest program) și va avea ca subiect formarea profesioniștilor care lucrează cu părinții și copiii. Stagiarul poate participa dacă dorește la unul sau mai multe cursuri, în funcție de programul său. 

-      Fiecare atelier va fi promovat în mediu on-line, astfel încât cât mai multe persoane să aibă acces la aceste informații. 

-      Va sprijini organizarea în cele 8 județe mai sus amintite câte un atelier de lucru pentru părinți, cu scopul ameliorării și al formării de noi competențe parentale. Profesioniștii formați în cadrul cursurilor de formare mai sus amintite vor derula aceste ateliere, împreună cu echipa FONPC și Step by Step. 

-      Atelierele vor fi organizate pe sesiuni de lucru și vom aborda teme precum: Cum să fii un părinte mai bun; Gestionarea stresului și a furiei/ Discuții dificile; Cum să comunici eficient cu copilul tău!; Disciplinarea și regulile/parenting pozitiv; Ce este reziliența și cum ajung oamenii să se vindece; Prevenirea abuzului și consecințelor acestuia asupra dezvoltării copilului; Cum vorbim cu copiii despre alcool; Prevenirea consumului de alcool în familie.

 

Descrierea proiectului

Beneficiari:Peste 100 de profesioniști care lucrează în sistemul Step by Step, in școli din sistemul public de educație preșcolară și școlară, profesioniști din domeniul educației timpurii şi școlară, peste 100 de părinți din județele în care proiectul își va derula activitățile. 

Perioada desfășurării proiectului: ianuarie – decembrie 2019 

Scopul proiectului: 

Programul "Prevenirea violenței în contextul consumului excesiv de alcool” își propune prevenirea consumului excesiv de alcool și a violenței în contextul consumului excesiv de alcool, prin dezvoltarea competențelor parentale, promovarea bunelor tratamente, a metodelor pozitive de educație în rândul familiilor din România. Programul dorește, de asemenea, să sprijine formarea profesioniștilor din domeniul educației timpurii, al parentalității și din domeniul social, care să contribuie la sprijinirea părinților astfel încât să fie prevenit abuzul împotriva copiilor și consumul excesiv de alcool și să se creeze un mediu favorabil vindecării, rezilienței. 

Obiectivele proiectului:

³Îmbunătățirea capacității profesioniștilor din sistemul de educație și a părinților pentru promovarea bunelor  tratamente în școală și familie, în vederea unei bune dezvoltări a copiilor, a prevenirii violenței și a consumului excesiv de alcool în familie și a prevenirii consumului de alcool în rândul minorilor 

³Îmbunătățirea mediului de viață al copiilor prin creșterea capacității adulților din jurul lor de a înțelege și de a le respecta nevoile și de a le asigura drepturile folosind abordarea de reziliență.

³Dezvoltarea unei rețele de profesioniști (psihologi, asistenți sociali, pedagogi sociali, educatori, profesori și medici etc) care să creeze la nivel comunitar bazele unei colaborări interinstituționale în scopul promovării bunelor tratamente, a practicilor educaționale pozitive, astfel încât cât mai mulți părinți să-și poată susține copiii și să-i sprijine astfel încât să devină rezilienți.

³  

Program şi mod de lucru

Programul de lucru va fi stabilit cu Fiecare stagiar în parte în funcție de forma de învățământ pe care o urmează şi programul de studiu. În medie un stagiar va petrece între 2 şi 4 ore pe zi la FONPC. 

 

Oferim stagiarilor o pregătire de două zile pentru a se familiariza cu domeniul de lucru al FONPC, cu echipa şi cu procedurile de lucru. 

Stagiarii pot participa la activitățile directe ale FONPC în funcție de programul său, de prioritățile sale şi de nevoile echipei de implementare a proiectului. Poate participa la întâlnirile experților, la conferințe, la întâlnirile cu autoritățile publice, la realizarea de analize, studii şi cercetări etc. 

 

Fiecare stagiar va avea un tutore (o persoană care se va ocupa de instruirea şi de integrarea sa în cadrul FONPC). 

 

Stagiarul va avea o ședință de planificare la începutul mandatului său, pentru stabilirea obiectivelor şi a planului de lucru. Directorul executiv FONPC şi tutorele responsabil de stagiar, împreună cu stagiarul vom avea cel puțin o astfel de întâlnire. Obiectivele vor fi evaluate după șase luni, când se va realiza şi o evaluare activităţii stagiarului. Evaluarea se va face de către directorul executiv al FONPC, tutore şi stagiari. Stagiarul va pregăti un raport de activitate la şase luni şi la finalul mandatului său.  

 

Cum să aplicați ?

-      Aplicațiile se vor trimite in format electronic pe adresa : daniela.gheorghe@fonpc.ro, până la data 11 martie 2019 în apelul pentru aplicații.

-      Aplicații vor conține : CV, scrisoarea de motivație şi cele două recomandări din partea cadrelor didactice.  

-      Doar aplicațiile care vor fi trimise în perioada stabilită, vor fi luate în considerare. 

-      Veți primi un răspuns la aplicația dvs. în termen de maximum 15 de zile de la data la care se va încheia apelul prezent.