[Stagii de practică] - Administrația Prezidențială

posted 26 Oct 2018, 02:00 by Anca Dohotariu   [ updated 27 Nov 2018, 02:38 ]

FSPUB lansează un nou apel pentru selecția studenților FSPUB în vederea efectuării unor stagii de practică, în cadrul Administrației Prezidențiale,  de-a lungul anului universitar 2018-2019. 


Eligibilitate şi condiții de desfăşurare a stagiului: 

        - studenții în anul al III-lea de licență, masteranzii (orice an) şi doctoranzii (orice an) interesați sunt rugați să trimită până pe data de 9 noiembrie 2018, ora 12.00, CV-ul şi o scrisoare de intenție la adresa 
burse@fspub.unibuc.ro 

        - pregătire şi competenţe în domeniul politicii interne; 

        - disponibilitatea de a lucra pe un laptop personal şi prin intermediul unei conexiuni internet proprii (stick, hotspot cu mobilul).

        - un număr de 4 studenţi FSPUB îşi vor efectua stagiile de practică de-a lungul anului universitar 2018-2019 (câte un student pe lună, pe durata ianuarie 2019 – aprilie 2019 inclusiv) 


Calendar selecţie: 


        9 noiembrie 2018, ora 12.00: studenții interesați vor trimite CV-ul şi o scrisoare de intenție la adresa 
burse@fspub.unibuc.ro 

 

        20 noiembrie 2018 – FSPUB transmite Administrației Prezidențiale lista candidaților selectați, precum şi CV-urile şi scrisorile de intenţie ale acestora; 


        20 - 30 noiembrie 2018: analiza CV-urilor și a scrisorilor de intenție şi programarea interviurilor cu candidații selectați (se vor prezenta la interviu doar studenții contactați direct de Administrația Prezidențială). Atenție! studenții selectați vor fi contactați cu cel mult 48 de ore înainte de interviu, prin urmare este important ca în perioada 20-30 noiembrie, din motive organizatorice, candidații selectați să fie disponibili pentru a se prezenta la interviu. 

        03 decembrie 2018 – FSPUB face publice numele studenţilor selectaţi


        7 ianuarie 2019 – primul student începe stagiul de practică (data orientativă, în funcţie de procesul administrativ de selecție). 


Lista studenților selectați în urma interviului de la Administrația Prezidențială este disponibilă aici.