TABERE STUDENȚEȘTI
2016-2017

Nou! Lista finală cu locurile atribuite pentru taberele studențeşti este disponibilă aici

Conform Metodologiei în vigoare, contestațiile privind selecția studenților beneficiari de locuri în tabere pot fi depuse, până pe data de 23 iunie 2017, ora 15.00, fie la secretariatul FSPUB, fie pot fi trimise în format electronic pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro. 

Nou! Conform calendarului de tabere studențești 2017 și metodologiei programului național " Tabere Studențești 2017", lista studenților care au optat pentru un loc în taberele studențești 2017 este disponibila aici.


Facultății de Ştiințe Politice a Universității din Bucureşti (FSPUB) îi revin 15 locuri în taberele studențeşti organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără în perioada 24 aprilie - 22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri - tip (Anexa 4) la doamna secretar Cristina Andrei;
b) trimiterea cererii tip (Anexa4) la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro

Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).
Ċ
Anca Dohotariu,
21 Jun 2017, 02:21
Ċ
Anca Dohotariu,
21 Jun 2017, 02:20
ĉ
Anca Dohotariu,
24 Apr 2017, 12:43
ĉ
Anca Dohotariu,
24 Apr 2017, 12:43
Ċ
Anca Dohotariu,
24 Apr 2017, 12:43