TABERE STUDENȚEȘTI
2020-2021

Numărul de locuri repartizat Facultății de Științe Politice

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret, organizează, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în perioada vacanței de vară, taberele studențești care se desfășoară la mare, la munte şi în Delta Dunării.

Pentru a beneficia de un loc în tabără, poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților de anul I ), sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile din Legea Tinerilor.

În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

În 2021, taberele studențești se vor desfășura în perioada 11.08.2021 – 31.08.2021.

Criteriile de selecție a studenților beneficiari ai taberelor studențești, precum și alte informații despre program pot fi consultate în Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2021.

DOCUMENTE

TABERE STUDENȚEȘTI
2018-2019


Nou! Numărul de locuri în taberele studențeşti a fost suplimentat,  FSPUB revenindu-i 16 locuri, conform adresei disonibile aici.

Nou! Un număr de 14 locuri în taberele studențeşti a fost atribuit FSPUB, conform adresei disonibile: aici.
 
Pentru anul universitar 2018-2019, perioada de înscriere pentru locurile din taberele studențeşti este 19.04 - 17.05.2019. 

Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2019 este disponibilă: aici.

Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără (Anexa4prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea cererii - tip (Anexa 4) la secretariat;
b) trimiterea cererii- tip (Anexa 4) completată şi scanată la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro  

Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 13, al. 2).

Toate informațiile cu privire la taberele studențeşti 2019 sunt disponibile: aici


TABERE STUDENȚEȘTI
2017-2018

Nou! FSPUB i s-a atribuit un număr de 19 locuri în taberele studențeşti, conform adresei disonibile aici.

Pentru anul universitar 2017-2018, perioada de înscriere pentru locurile din taberele studențeşti este 24.04 - 22.05.2018. 

Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2018 este disponibilă: aici.

Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără (Anexa4prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea cererii - tip (Anexa 4) la secretariat;
b) trimiterea cererii- tip (Anexa 4) completată şi scanată la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro 

Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).


TABERE STUDENȚEȘTI
2016-2017


Conform Metodologiei în vigoare, contestațiile privind selecția studenților beneficiari de locuri în tabere pot fi depuse, până pe data de 23 iunie 2017, ora 15.00, fie la secretariatul FSPUB, fie pot fi trimise în format electronic pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro. 

Facultății de Ştiințe Politice a Universității din Bucureşti (FSPUB) îi revin 15 locuri în taberele studențeşti organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Studenții interesați pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără în perioada 24 aprilie - 22 mai 2017, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri - tip (Anexa 4) la doamna secretar Cristina Andrei;
b) trimiterea cererii tip (Anexa4) la adresa: cazare@fspub.unibuc.ro

Cererile vor fi semnate de studenți, vor include numărul de mobil la care solicitanții pot fi contactați şi vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în cazurile sociale definite în Metodologie (art. 5, al. 1).

ARHIVA documente tabere studențeşti 2016-2017.