URBANITY
FESTIVAL INTERNAŢIONAL STUDENŢESC 
INTERNATIONAL STUDENT FEST
FÊTES ESTUDIANTINES INTERNATIONALES

URBANITY este o inițiativă pilot a Facultății de Științe Politice a Universității din București dedicată celebrării cosmopolitismului și cooperării internaționale în spațiul universitar românesc.

Sub deviza În căutarea orașului global, URBANITY propune activități formale și informale pentru explorarea orașului și a universului studențesc ca locuri de întâlnire, interacțiune și dialog esențiale pentru formarea unor perspective cosmopolite, deschise și tolerante asupra lumii în care trăim.

Evenimentele din cadrul acestei serii își propun în mod special:
  • Promovarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a “celuilalt” și a toleranței prin activități deschise publicului larg (ex. cursuri interactive cu invitați și muzică etnică, proiecții de film artistic și documentar); 
  • Familiarizarea studenților străini și români cu spațiul cultural bucureștean și istoria cosmopolită a orașului (ex. expoziții de fotografie, proiecții de film artistic și documentar, tururi ghidate); 
  • Facilitarea dialogului academic internațional și inter-cultural (ex. evenimente științifice internaționale, lansări de carte, cursuri deschise pentru liceeni). 
PRIMA EDIȚIE se desfășoară în perioada 31 octombrie – 18 noiembrie 2016 și marchează trei aniversări:
> 31 octombrieZiua internațională a orașelor;
> 17 noiembrieZiua internațională a studenților;  
> 18 noiembrieAniversarea a 25 de ani de la înființarea Facultății de Științe Politice a Universității din București

URBANITY is a pilot initiative of the Faculty of Political Science at the University of Bucharest dedicated to celebrating cosmopolitanism and international cooperation within the Romanian university sphere.

A quest under the motto In search of the global city, URBANITY is a series of formal and informal activities aimed at exploring the city and the university universe represented as meeting, interaction and dialogue spaces essential for building cosmopolitan, open and tolerant perspectives on the world.

The events within this series aim
  • To promote a better understanding and knowledge of the “other” and of tolerance through activities open to the general public (ex. interactive courses with guests, short ethnic music concerts, artistic films and documentary screenings); 
  • To familiarize foreign and Romanian students with the cultural space of Bucharest and its cosmopolitan history (ex. photography exhibitions, artistic films and documentary screenings, guided tours); 
  • To facilitate the international and inter-cultural academic dialogue (ex. international scientific events, book launches, open courses for high school students). 
THE FIRST EDITION takes place between 31 October – 18 November 2016 and marks three anniversaries:
> 31 OctoberWorld Cities Day;
> 17 NovemberInternational Day of Students; and
> 18 NovemberCelebration of 25 years since the establishment of the Faculty of Political Science at the University of Bucharest

See the full 2016 program