INSTITUȚII DN ROMÂNIA

Ministerele, Institutele Naționale, Parlamentul României, Administrația Prezidențială sunt doar câteva exemple de instituții publice din România în care absolvenții FSPUB și-au dezvoltat cariere de succes. Mărturiile de mai jos ne vorbesc despre rolul pe care FSPUB l-a jucat în formarea lor intelectuală:


Oana Lavinia Grama (Țurloiu) 

Șef serviciu Grup Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul României; Coautor al volumului Noul Cod Civil. 900 de întrebări și răspunsuri 

SPR, Master Politică Europeană și Românească 

„Primul lucru care îmi vine în minte atunci când vorbesc despre facultatea pe care am absolvit-o este întrebarea pe care am primit-o de nenumărate ori de la cunoscuți:“De ce Facultatea de Științe Politice?”. 
La momentul respectiv, pentru că mă atrăgea domeniul, iar în al doilea rând pentru că îmi plăcea ideea de a face ceva diferit. Acum, la 14 ani de la acea alegere și după 9 ani de experiență în Parlamentul României pot spune cu sinceritate că a fost alegerea corectă pentru mine. 
La Facultatea de Științe Politice am cunoscut oameni extraordinari, colegi a căror prietenie o prețuiesc enorm, profesori pe care îi voi respecta mereu pentru tot ceea ce mi-au oferit: un mediu academic deschis către nou, în care opiniile exprimate nu doar că erau ascultate ci și încurajate, cunoștințe solide în domeniu, dar și o capacitate de analiză și sinteză îndelung exersată în cadrul dezbaterilor academice. 
Le datorez mult profesorilor mei de aici și sper ca și generațiile viitoare de studenți să prețuiască și să valorifice toate informațiile, cunoștințele și experiențele pe care le vor dobândi în cadrul acestei facultăți.”

Irina Ionescu

Consilier Administrația prezidențială
SPF, master, doctorat FSPUB

„Je suis docteur en sciences politiques à l'Université de Bucarest; j’ai une maîtrise en sciences politiques (en langue française) et deux diplômes de master: en Politique Comparée (en langue française et anglaise) et en Etudes Européennes et Droit Communautaire. 
Mon parcours de carrière universitaire este complétée par l’expérience dans l’administration publique est dans le secteur non-gouvernemental. Les premières
expériences de travail ont été dans le secteur associatif - toujours dans le domaine civique et dans celui des politiques publiques – en tant qu’assistent de recherche et de projet, ensuite chercheur, expert et coordinateur de projets. L’expérience accumulée en tant que chercheur et expert dans les ONG a contribué de manière décisive à son travail dans l’administration publique - en tant que conseiller politique à l’Administration Présidentielle et à la Chambre des Députés. 
Le profile de carrière est une combinaison simultanée de ces trois domaines – académique, civique, institutionnel. Les expériences accumulées dans chacun de ces domaines se renforcent réciproquement, tant au niveau de l’expertise, qu’à celui des réseaux professionnels auxquels elle fait partie. De même, la clé de ce parcours est la focalisation constante et la spécialisation continuelle dans un domaine très bien défini : activité parlementaire – acteurs politiques – politiques publiques. Le rôle joué par la FSP dans ce parcours de carrière est multiple et complexe. D’un côté, j’ai eu la possibilité de connaître une grande variété de domaines et disciplines – tant du point de vue des informations, des théories, que de celui des méthodes de d’investigation et analyse. D’un autre côté, l’activité de recherche, jusqu'à celle de niveau doctoral, a contribué de manière décisive pour acquérir les habilités nécessaires pour écrite des projets, des projets de financement, pour la gestion des projets – qui est, d’ailleurs, très similaire à la gestion d’un travail de recherche sur le terrain.”


Ileana Racheru 

Referent (cercetător) Institutul Diplomatic Român (IDR)
SPR, master, doctorat 

„La 19 ani eram fascinată, ca și acum, să cunosc atât spațiile culturale și politice învecinate României cât și lumile exotice ale Asiei sau Africii. Am ales Facultatea

de Științe Politice pentru a urma o carieră în domeniile politică externă și diplomație. 
După absolvirea facultății am lucrat ca redactor-reporter specializat în politică externă pentru revista 22. Mai târziu, ca doctorand al Facultății de Științe Politice, am beneficiat de un stagiu de cercetare în Marea Britanie (Leicester University) și de un program de granturi acordate de Fundația Soros România pentru vizite de cercetare în Caucazul de sud. În prezent lucrez ca referent (cercetător) specializat în evoluțiile politice din spațiul ex-sovietic în cadrul Direcției Furnizare Expertiză, Institutul Diplomatic Român (IDR). Activitățile desfășurate la IDR presupun realizarea de analize de politică externă, susținerea de prelegeri în cadrul programelor de formare profesională, participarea la evenimente și conferințe internaționale organizate în România și peste hotare.”


Andrei Sabin 

Consilier Comunicare, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Ministerul Justiţiei
SPR, Master Politică europeană şi românească, Doctor în Ştiinţe Politice al Universităţii din Bucureşti.

„Am avut bucuria să constat, încă din perioada ciclului de licenţă, că mi-au fost confirmate năzuinţele din vara anului 2001, anul în care am decis să particip la concursul de admitere organizat de Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti, de a mă integra într-un mediu care să încurajeze dezvoltarea personală, gândirea analitică, creativitatea, dezbaterea, oferind fiecărui student oportunitatea de a se defini intelectual precum şi perspective ample în diverse domenii de activitate. Astfel stimulat am continuat demersul academic într-un program de master, demers concretizat prin teza de doctorat, aplecându-mă asupra istoriei politice româneşti, cu sprijinul de netăgăduit al unor excelenţi profesori dispuşi să susţină necondiţionat proiectele inovatoare de cercetare în domeniul ştiinţelor politice. Complexitatea ramurilor de studiu face ca posibilele proiecte de cercetare să constituie practic o sursă inepuizabilă pentru viitoarele generaţii de studenţi. 
Pe de altă parte, plecând de la experienţa dobândită, a contextualizării fiecărei situaţii sau abordări în parte (analiza mediului, a actorilor implicaţi, a oportunităţilor, riscurilor, alternativelor prin argumentare, dezbatere, sintetizare), am optat pentru o carieră în administraţia publică, conştientizând necesitatea de transformare din interior pentru o cât mai mare deschidere şi transparenţă în context european. Iar, după o carieră de peste 9 ani în administraţia publică locală şi centrală sunt conştient că, în contextul actual, acest demers trebuie să fie unul permanent, doar originalitatea, inovaţia, ţinând cont însă de experienţa anterioară, putând asigura atingerea aspiraţiilor unei societăţi. 
După cum spunea un distins membru al colectivului profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Politice, pe parcursul întregului ciclu academic studenţii învaţă nu o meserie anume, ci învaţă să gândească, să-şi formeze un sistem de gândire care să-i definească ca indivizi conştienţi ai unei societăţi politice.”


Gabriel Sarafian

Diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din România
SPF, Master Relaţii Internaţionale

„În 1997, la terminarea liceului, am ales să dau concursul de admitere la Facultatea de Știinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti, secţia ştiinţe politice
în
 limba franceză. În liceu am avut o formare în profilul real, matematică-fizică, care îmi oferea mai degrabă perspective de continuare a perioadei de formare în domenii ale ştiinţelor exacte. Cu toate acestea, am preferat ştiinţele politice în dauna matematicii, medicinei sau economiei deoarece am considerat că îmi oferă perspective profesionale mult mai ample şi în domenii care la nivelul societăţii româneşti a anilor ‘90 se aflau fie în stadiu de pionierat, fie într-un amplu proces de reformă. De asemenea, am fost atras de structura corpului profesoral al Facultăţii, format în medie din persoane tinere, entuziaste, bine formate, inclusiv prin stagii de perfecţionare în străinătate şi capabile să ofere o alternativă în învăţământul românesc tradiţional. Nu în ultimul rând, m-a atras ideea de a studia şi a da examene într-o limbă străină, dar şi perspectiva de a beneficia de stagii de formare la universităţi de profil asemănător din Europa. Consider că alegerea făcută a fost pe deplin justificată. La terminarea facultăţii am continuat cu un master în relaţii internaţionale şi, după o scurtă perioadă în care am lucrat în domeniul cercetării pe probleme de politică externă şi relaţii internaţionale, am intrat prin concurs în Ministerul Afacerilor Externe. Acest parcurs al meu nu este singular. Printre colegii de promoţie cu care mai ţin legătura se numără persoane care au o carieră de succes în învăţământul superior, atât în ţară cât şi în străinătate, în diplomaţie, în jurnalistică, în cercetare, în administraţia publică, în cadrul unor firme de consultanţă şi ONG-uri din domeniul politicilor publice şi în mediul privat.”Mihai Sebe

Expert, Institutul European din România, redactor, Romanian Journal of European Affairs 
SPF, Master Politică Românească și Europeană, Doctorat în Științe Politice


“Am terminat secția în limba franceză a Facultății de Ştiinţe Politice în 2006 și am continuat imediat cu un Masterat și Doctorat în cadrul aceleași facultăți. Experiența de la FSP mi-a privilegiat o relație specială cu maniera de lucru francofonă şi limba franceză, oferindu-mi totodată privilegiul de a avea acces la lumea academică anglo-saxonă, oferind astfel un mix intelectual extraordinar.
Mediul academic multicultural m-a ajutat să îmi dezvolt o serie de abilități precum: gândirea critică, analitică, argumentarea și deschiderea spre nou... După absolvire, am decis să îmi continui studiile în cadrul facultății în timp ce pe plan profesional am început să lucrez în cadrul administrației publice, fiind totodată implicat în diferite activități de voluntariat. Am avut astfel ocazia de a îmbină ce am învățat în facultate cu pasiunea mea pentru cercetare și formare lucrând într-un domeniu cu mare potențial – cel al afacerilor europene.
Printre punctele forte ale Facultății de Științe Politice a Universității din București aș enumera atenția acordată originalității, spiritul critic al corpului profesoral, entuziasmul și energia studenților etc. Datorez mult profesorilor facultății și sper ca într-o bună zi să mă pot alătura celor care îi formează pe viitori cetățeni.”