CE POȚI STUDIA LA FSPUB

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE a Universității din București (FSPUB) propune cinci programe de licență, dintre care trei integral în limbi străine:


Științe Politice în Limba engleză

Studii de securitate

Prezentarea programelor și cursurile din cadrul acestora 
pot fi consultate cu un simplu click în lista de mai sus


Toate programele de studii FSPUB sunt acreditate sau autorizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ceea ce garantează calitatea și recunoașterea națională a diplomelor obținute la finalizarea studiilor.

Toate programele de studii FSPUB sunt complet integrate Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), ceea ce permite echivalarea internațională atât a fiecărui curs în parte, cât și a diplomei obținute la finalizarea studiilor.  

Mai mult, toate programele încearcă să mențină o ofertă de cursuri și un conținut al acestora care să corespundă programelor similare derulate în cadrul universităților internaționale. Acest lucru permite menținerea unui număr foarte mare de parteneriate internaționale, de care profită din plin studenții noștri. 

Pe lângă cursuri fundamentale precum cele de introducere în studiul științelor politice, istorie politică contemporană, filosofie și istoria ideilor politice, comunicare politică, sociologie, metode de cercetare, instituții europene, relații internaționale, politici publice ș.a., fiecare program de studiu propune și cursuri de specializare precum analiza vieții politice franceze, viața politică românească, politică și societate în America Latină, resurse umane, marketing politic, securitatea informației, etc. 

Metodele de predare sunt interactive și pun accentul pe participarea studenților la discuții, proiecte, analize aplicate. 

FSPUB încurajează exprimarea argumentată a opiniilor studenților și ajută la formarea unui spirit critic, capabil să analizeze fenomenele politice și sociale din trecut și prezent. 

Adesea ți se oferă posibilitatea să asculți prelegeri ale unor invitați din instituții de învățământ din România și din universitățile internaționale partenere, sau ale unor specialiști din domenii profesionale legate de materiile pe care le studiezi.

Toate programele de licență au în curriculă efectuarea de STAGII DE PRACTICĂ pe parcursul unui întreg an academic (în anul doi).
Facultatea a încheiat peste 40 de acorduri cu instituții publice, organizații internaționale și organizații non guvernamentale care activează în domenii legate de specializările din programele de studii: Parlamentul României, primării și administrații județene și locale, ministere (ex. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii), Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Institutul Diplomatic Român, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminări, Agenția Universitară Francofonă, partide politice, Centrul Parteneriat pentru egalitate, Centrul pentru Resurse Juridice, Agenția ActiveWatch etc. 

De asemenea, din 2014, proiectele Lider + și Studenții de azi, profesioniștii de mâine contribuie cu sprijinul fondurilor europene la dezvoltarea stagiilor practice pentru a susține proiectele profesionale ale studenților FSPUB.

Un alt avantaj al programelor de licență ale FSPUB este că, prin conținutul variat, studenții dobândesc o formare de bază în mai multe domenii, ceea ce le permite să opteze pentru foarte multe specializări de master. 

Așadar, dacă încă nu știi foarte bine ce vrei să faci mai departe, FSPUB îți deschide drumuri.


Ai deja o diplomă de licență și te interesează specializarea profesională sau academică într-un domeniu interdisciplinar, inovator și dinamic? 

Atunci poți continua studiile într-unul din cele 6 programe de master ale facultății:
Cea mai mare parte a acestor programe includ stagii de practică și seminarii de pregătire individuală semestriale.


Ai deja un master și te interesează o carieră academică? 

Atunci te poți înscrie la programul de Doctorat în științe politice.